CZCZ

Svaz c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české
Císařský 100
Šluknov 407 77

e-mail: info@vyslouzilci.cz

IČ: 22757961

Bankovní spojení: 6989466001/5500
Stav účtu

Představený svazu:
Jaroslav Konečný - Čelákovice
e-mail: konecny@vyslouzilci.cz

Čestný představený svazu:
Jiří Šubrt - Benátky nad Jizerou
e-mail: subrt@vyslouzilci.cz

Severočeská župa:
kontaktní osoba
Jiří Sucharda - Varnsdorf
e-mail: sucharda@vyslouzilci.cz

Středočeská župa:
kontaktní osoba
Ing. Alexandr Hladký - Praha
e-mail: hladky@vyslouzilci.cz

Spolek vojenských vysloužilců arcivévody Rainera pro Rakovník a okolí:
kontaktní osoba
Ing. Karin Kochánková- Rakovník
e-mail: kochankova@vyslouzilci.cz

Pražská župa:
kontaktní osoba
Jiří Jedlička - Praha
e-mail: jedlicka@vyslouzilci.cz

Severomoravská župa:
kontaktní osoba
MgA. Emil Adamec - Ostrava (Hongkong)
e-mail: adamec@vyslouzilci.cz

Jihomoravská župa:
kontaktní osoba
Ilona Majtnerová - Brno
e-mail: majtnerova@vyslouzilci.cz

Německo a Rakousko:
kontaktní osoba
Dipl. -Ing. Manfred Rohde - Grevesmühlen
e-mail: rohde@vyslouzilci.cz

_______________________________________________________________________________

Sekce pro členy Svazu:
Heslo: