CZDE

Tradiční setkání v Niměřicích u příležitosti výročí 98 let od úmrtí císaře Františka Josefa I. a nedožitých 102. narozenin JCKV arcivévody Otty


obrázek