CZDE


Infanterist Josef Šubrt


Dědeček člena našeho Svazu Jiřího Šubrta, pan Josef Šubrt se narodil 24.prosince 1875 ve Starých Benátkách okres Mladá Boleslav. Poté co vychodil pětiletou školu začal pomáhat v hospodářství svého otce, které po něm nakonec i zdědil. Josef Šubrt žil obyčejným avšak tvrdým životem venkovského hospodáře a poté co se oženil se mu s manželkou Marií narodily celkem čtyři děti. Po vypuknutí první světové války byl v roce 1915 odveden a 16.2.1915 přidělen jako vyzbrojený a vycvičený domobranec k pěšímu pluku číslo 46 rakousko-uherské armády. Během služby u Infanterieregimentu Nr. 46 byl Josef Šubrt v 11. bitvě na řece Soči vyznamenán stříbrnou medailí za statečnost II. stupně. Následně byl Josef Šubrt převelen dne 15.10.1917 k lineckému pěšímu pluku číslo 14. Zde však Infanterist Josef Šubrt utrpěl na začátku roku 1918 těžké zranění , kdy zásah granátu uvolnil v hornatém terénu italské fronty kamení a to mu přerazilo nohu. Tím putování Josefa Šubrta po frontách Velké války skončilo a dne 19.3.1918 byl uznán služby neschopen na 11 měsíců. Počínaje 1.7.1918 Josef Šubrt začal pobírat invalidní penzi ve výši 72 Korun ročně, dále mu byl přiznán příspěvek 96 Korun ročně a byl předán do péče vojenské invalidovny v Praze. Vážné zranění, ze kterého se již nikdy zcela nezotavil mu v jeho následujícím životě velmi komplikovalo práci na jeho hospodářství ve Starých Benátkách. Zvláště poté co jej opustila manželka, která jej zanechala samotného se čtyřmi malými dětmi. Krutou hříčkou osudu jej manželka opustila se srbským válečným zajatcem, který byl na hospodářství přidělen na práci. První světová válka Josefu Šubrtovi vzala zdraví i rodinu, avšak on překonal všechny překážky, dokázal sám vychovat své děti a zemřel ve vysokém věku ve svých rodných Benátkách nad Jizerou. Hrdina, držitel stříbrné medaile za statečnost II. třídy, Infanterist Josef Šubrt zemřel dne 8.12.1948 a je pohřben na hřbitově v Benátkách nad Jizerou. Nikdy nezapomeneme.......

obrázek
Josef Šubrt na sklonku svého života.