CZDE


Jäger Václav Vašíček


Pradědeček člena našeho Svazu Milana Vašíčka, pan Václav Vašíček se narodil 25. října 1880 ve Lhotě u Staré Boleslavi. V civilním zaměstnání pracoval jako kočí na statku v Martinově a 3. dubna 1902 nastoupil základní vojenskou službu v rakousko-uherské armádě, u mladoboleslavského Feldjägerbataillonu Nr. 12. V rámci výcviku absoloval mimo jiné i dvě osmitýdenní školení a to 3.10. a 27.11.1902. Po absolvování presenční služby byl v roce 1905 přeložen do zálohy jako rezervní myslivec 12 praporu polních myslivců. V následujících letech 1909 - 1912 absolvoval několik vojenských cvičení, vesměs v jižních Čechách u českobudějovického pěšího pluku číslo 91 a jindřichohradeckého pěšího pluku číslo 75. Po vypuknutí první světové války Václav Vašíček narukoval v předvečer vyhlášení války Srbsku dne 27.7.1914 a nastoupil svou válečnou pouť společně se svým praporem polních myslivců číslo 12. Jako otci pěti malých dětí se mu jistě do války neodcházelo lehce, avšak jak je patrné ze záznamů o jeho vojenské službě, svou občanskou povinnost vůči tehdejší vlasti plnil s mimořádnou důsledností a hrdinstvím. Postavou nebyl velkého vzrůstu, měřil jen 155 cm a pokud by byl o jeden centimetr menší, do války by nemusel. Jako voják si však vedl mimořádně dobře a v řadách praporu polních myslivců číslo 12 prošel postupně bojišti na ruské i italské frontě. Jäger Václav Vašíček obdržel již 21.4. 1917 Karlův vojskový kříž, který byl založen císařem Karlem I. dne 13.12.1916 a udělován byl vojákům, kteří sloužili minimálně 12 týdnů v první linii a účastnili se minimálně jedné bitvy. Další z dekorací obdržel Václav Vašíček 22.3.1918, tentokrát se jednalo o poměrně řídce udělovaný kvalifikační odznak pro výtečné ošetřovatele koní. Ve Velké válce umíralo velké množství vojáků nejen rukou nepřítele, ale také na nejrůznější nemoci. Bohužel stejný osud potkal i Václava Vašíčka, který skonal na samém sklonku války dne 10.9.1918 v polní nemocnici číslo 160 ve Feltre na úplavici. Poslední svou dekoraci obdržel den před svou smrtí 9.9.1918 a to Železný záslužný kříž. Václav Vašíček po sobě zanechal ženu a šest dětí, svého nejmladšího syna, který se narodil v posledním roce války již nikdy neuviděl. Hrdina, Jäger Václav Vašíček byl pohřben dne 11.9.1918 na vojenském hřbitově ve Feltre. Nikdy nezapomeneme.......

obrázek
Jäger Václav Vašíček jako voják Feldjägerbataillonu Nr. 12 pravděpodobně v době manévrů.


obrázek
Dekorace, které během Velké války Jäger Václav Vašíček obdržel.


obrázek
Vojáci Feldjägerbataillonu Nr. 12 v roce 1915.


obrázek
Artefakt připomínající prapor polních myslivců č. 12, ze sbírky Milana Vašíčka.


.