Můj denník
Mein Tagebuch

Gefr. Josef Weis
aus Gastern
b. Waidhofen a/Thaya
Nieder Österreich
Inf. Reg. 62/13 Feldkompagnie_____________________________________________________________________________

Květen 1916


24. Jsem odpoledne se svými kolegy došel svojí setniny nacházející se právě v plukovní záloze na pravém křídle pluku. V stinném libovonném lese poprve zase pozdravil jsem svoje české kamarády, sedící právě pod košatým dubem na lavičce. Radost byla oboustranná a na oslavu dne zašli jsme hlouběji do lesa a vzpomněli si vlasteneckými písněmi krásného, ale nám vzdáleného domova. Pozdě jsme ulehli.
25. Ráno v 7 hodin byl Tagwach na to 2 hodiny klenc = übungy ( cvičení ) . Kompagnie Komandant p. Oberleutnant Renter. Nelidský člověk.
26. Tagwach ( budíček ) obyčejný, execírka a celý den volno. Odpoledne šlo 64 lidí a 8 chargí na střelnici. Z 80 ran 20 tref na 200 x . Den celý krásný.
27. Tagwach jak obyčejně. Execírka a se držela dopoledne škola o cílení a poloze držení pušky. Pak jsme již zase očekávali s touhou příchod bývalého pana nadporučíka Lehnera, který skutečně k večeru přišel. Fasovali jsme marmeládu a 3 1/2 chokolady na 12 mužů, večer 9 cigaret. Byl jsem přidělen ku 4 švarmu. Naše ostřelovalo ruskou baterii a posice. V odvetu u 9 setniny rozbil moskal 3 dekungy ( kryty ). Den krásný.
28. Tagwach obyčejný, Klenzübungen. Celý den bylo volno neb jsme oslavovali jmeniny císaře Viléma. Přišli němci a koncertovali, večer pak jsem šel pracovat do linií která se znovu robí, 46 lidí učinilo do 1 hodiny 120 kroků zákopů a 60 x laufgrabnu ( spojovací zákop ) formátu 23


obrázek
formát Nr.23
přišel jsem ve 2 hod. sebou byl Kadett Popp. Den krásný.
29. Ráno čištění pušek a odevzdávání ku přehlídnutí puškařovi. Den byl překrásný. Odpoledne byl jsem na návštěvě u pana nadporučíka a pak jsem šel s přítelem Kolenským na návštěvu k němcům od Abwehrgeschütze. Dělo to bylo odňato rusům u Kovna a munice se vyrábí v Berlíně. Odpaluje se při zavírání Laderaume ( nábojová komora ). Možno dáti za minutu 8 – 10 ran kalibru 7 1/2 cm. Večer se sešla česká banda a zpívali jsme pozdě do noci. Až pak jich šlo opět pár za řemeslem do linie pracovat. K obědu jsme měli ryby nechutné to jídlo, vyhodil jsem vše.
30. Krásný den. Rusové volně ostřelovali naše pozice. Večer jsem šel s 30ti lidmi opět pracovat, přišel jsem ve 2 ráno.
31. Tagwach obyčejný. Pak jsme dostali doplatek za dovolené, celkový počet jest 92 K. Večer jsme se sešli celá parta a za doprovodu houslí pěli a tančili dlouho do noci.

Červen 1916


1. Celý den volno. Večer byl vyplácen Löhnung ( žold ). Den krásný až večer mírný déšť. Byl jsem zadán na skut. Svobodníka.
2. Velké vedro. V poledne šli jsme 4 hod. do zadu na střelnici, 3 zug učinil ze 360 ran 175 tref. Přišli jsme v 1 1 v noci.
3. Ráno v 7 hod. byli jsme se na obvazišti koupat a pak byli očkováni proti tyfu. Večer mi ruka silně opuchla a měl jsem horečku.
4. Tagwach obyčejný. Celý den volno. Večer jsme zpívali v 11 hodin jsem šel na hlídku ku 9 setnině v 1 v noci opět Rusové tak živě stříleli, že jsem nemohl kupředu a proto jsem raději zůstal přes 1 hod. zahrabán.
5. Den krásný. Rusové ostřelovali Baranowitschi ( Baranaviči, Bělorusko, Brestská oblast ). Severně od Prutu až po Stryp po 14 hod. drželi Rusové Trommelfeuer ( bubnová palba ). Večer pršelo.
6. Pršelo téměř celý den. Odpoledne byl jsem v německé kantýně, koupil tam marmeládu, hořčici a jiné. Severně od Prutu až po Stryp angrifovala Infanterie ruská na jednotlivých místech, zdařilo se jí ztéci naše zákopy, ale protiangriffem byli zase vypuzeni.
7. Pršelo celý den. Kitschener anglický Lord se svým štábem na cestě do Ruska, kde měl převzít vrchní velení utonul. Jinak žádná změna.
8. Den krásný. Mizerná mináž, odpoledne očkování. Pressbericht ( zprávy z tisku ) nic nového. Havelka byl komandován ku trénu co krejčí.
9. Den celý pršelo. Večer Pressbericht: u Lucku jsme ustoupili až k samému Lucku na celé frontě, ve Volyňsku a v Bukovině jsme ustoupili.
10. Den krásný. Večer šla 14 a 15 komp. Kupředu gruppenweise ( po skupinách ) angreifen. 2 raněni a 1 mrtvý naše ztráty. Nezabrali nic.
11. Svátky svatodušní oslavili jsme celkem smutně. Ani mnoho chutě do zpěvu jsme neměli. Polední mináž sestávala se z různých příprav maso konservy, se zelím, kapusta, mrkev, makarony, nudle, fazole a brambory. A v celku jsme to vzali do šálku. Večer střelba z děl a mašingwehrů ( kulomety )u Baranoviči.
12. Celý den pršelo. Žádná chuť do ničeho. Na Volyňsku náš ústup.
13. Celý den ostřelovalo ruské dělostřelectvo překážky před 5-6-7 setninou, raněn žádný. Večer pak byl otevřen u Baranoviči od nepřítele trommelfeuer, trval až do rána. V noci pak Infanterie ruská pokoušela se o prolomení fronty před Inf. Reg. 51. Útok 7 x opakovaný pokaždé ztroskotal.
14. Den krásný. Večer jsme ablesovali ( střídání ) linie. 13 setnina 9 setnina krásné stellungy. Vzadu samý salát. To si dáme za 14 dní. Byl jsem na feldwache.
15. Prší. Hrom do toho. Večer práce až do rána. Byl jsem na polní stráži od 12 do rána.
16. Pošmourno. Kukuřičný moučník. „ Tuliszka „ „Mamolika“ s gulášem byly naším obědem. Nechutnalo to valně.
17. Celý den pršelo. Hrom do počasí. Odpoledne čistili jsme schutzengraben ( střelecký zákop ) a robili schránky na munici. Večer byl pro nás tuze šťastným, neb se fasovalo 14 sport cigaret. Na to celou noc práce. Já tvořil s pěti lidmi hindernisy ( zátaras ) pak ve 12 hod. šel jsem vystřídat polní stráž.
18. Neděle. Dopoledne bylo překrásný. Rusové sestřelili před Inf.Reg 63 naše letadlo. Byl asi ve výšce 2000 m. Od pravé strany střílela artilerie těsně, od leva níže. Jednou ranou od prava byl mu snad porouchán motor. Začal klesati, učinil 3 převraty, klesal opět volně, leč z výše asi 500 m pak prudce vrtulí v před klesl k zemi. V noci k ránu byl od našeho u ruských pozic umístěných odposlouchávacího aparátu avison. Ruský tromelfeuer. Přítel Alois Řehák na rozkaz bývalého svého pána einrückoval ( navrátil se ) ku 11 setnině.
19. Den byl překrásný . U Lucku na Frontě k Tarnopoli drželi se 44 Inf. Reg. Velmi statečně. Odrazili 7 ruských angrifů bez posili. Velení převzal opět Hindenburg. Večer pršelo, byl jsem v půl 12 na hlídce s četařem Franzem Jungingerem. Rusové robotili na drátěných překážkách. Po půl noci dalo se do silného deště. Z druhé hlídky přišel jsem o 1 4 ráno, celý na skrz mokrý.
20. Den krásný. Slunečno. Večer jsem pracoval o celý řebík až do 12 hod. pak jsem šel na polní stráž. Jinak nic nového.
21. Krásně, ale chladno. Proslýchá se, že půjdeme opět k Lucku na stará místa. U Lucku byl zabrán celý osmý sbor. Večer jsem šel na první polní stráž. Fasovalo se šatstvo. Nestálo za nic, jde to s námi z kopce.
22. Den ucházející. Chladné počasí. Přišel nový plukovní rozkaz, od každé setniny byla večer vyslána stojící silná hlídka kupředu, až k řece, mající za účel polapiti slabší ruskou hlídku. Za což má slíbeno 100 K, bronz. Medaili a 14 dní dovolenou. Dosud nepolapili však nikoho. Jak bude dál jsem věru zvědav. Známe chytristiku pana plukovního pobočníka Kirschnera. Hlídka jinak odpadá. Do služby jsem nešel, neb jsem měl denní službu desátníka ode dne. Byl vyplácen Löhnung.
23. Krásné počasí. Byl jsem na procházce za frontou. Večer celou noc ve službě.
24. Den překrásný. Rusové z rána ostřelovali naše pozice, leč brzy ustali. Byl jsem na návštěvě u pana praporčíka Švandrlíka. Celou noc a den jsem nespal.
25. Den byl krásný. Sešel jsem se, se svým bývalým dobrým přítelem z Klatov, nyní u zdejší sanity Kadett aspirant Toušek. Mnoho jsme si vypravovali. Očekáváme povel ku útoku jak jsem doslechl se. Jinak nic nového. Odpoledne jsme si připravili výtečný salát.
26. Počasí nestálé. Nového nic. U 6 setniny zabrali naši 2 rusy, kteří na to ráno uprchli.
27. U Černovic jsme ustoupili. Němci posunují svoji armádu do Bukoviny.
28. Počasí ucházející. Sousední prapor a prapor Inf. Reg. 22 činili večer útok na ruské pozice za spoluúčinkování všechny artilerie. Zajali 52 rusů, 2 důstojníky, 2 strojní pušky a 1 scheinwerfer ( světlomet ). Celou noc klid. Proti nám leží 9 a 10 kozácký gardový regiment.
29. Oproti polednám sestřelila naše artilerie ruský aeroplán. Spadl v Kunevitschi. Byli v něm 1 Oberstleutnant a 1 major. Odpoledne pak, byl jsem lehce raněn současně s Korporalem Zalerem. Šel jsem na obvaziště.
30. Celý den prší. Ležím na obvazišti, nudný den.

Červenec 1916


1. Přišel jsem zpět ku setnině.
2. Rusové tromelfeuerem ostřelují posice u Kunewitschi před Inf. Reg. 51 . Celý den obloha v jedné záři.
3. Rusové postoupili až do Kunewitschi přičemž zajali regimentskomando němců. Ztráty velké. Večer pak pro naši přesilu byli nuceni ustoupiti.
4. Rusové opět útočí na posice před 51 u osady Kartscheva (Kartsevo, Bělorusko, Brestská oblast ). však bez úspěchu. K ránu, ve zmatku prchají.
5. Den klidný. Večer děsná dělostřelba, večer za děsné bouře útočí ruská pěchota na zákopy, leč opět odražena za ohromných ztrát. Fähnrich Švandrlík jest raněn do zadní části, pouze do masa a Fähnrich Törkes.
6. Od rána dělostřelba a v útok, který opět uveden v niveč. Celkové zprávy odhadují ztráty rusů na 70 000 od našeho pluku pak 600. Od divise zpráva nedošla.
7. Den krásný. Večer Infanterie ruská útočí na 51. Opět a boj trvá. Hrozná dělostřelba. Naše dělostřelectvo převládá.
8. Boj trvá, v půl desáté jsou odraženi. Na to nastává hrobové ticho. Mraky se trhají, svítá, snad zase k lepším dnům.
9. Den překrásný. Byl jsem trochu nemocen. Hrozné bolesti hlavy a tlukot srdce.
10. Došly nám zprávy od divise. Boje v těchto dnech, zúčastnili se 2 ruské sbory. Zanechali na místě boje 20 000 mrtvých, 50 000 raněných a pouze 80 osob jsme zajmuli. Dva naše prapory pracují dnem i nocí na pohřbení mrtvých.
11. Den krásný leč chladný. Jinak klidno. Ruský letec spadl za naší frontou, jsa sestřelen od našich druhých dvou letců. Pilot byl raněn. Jinak nic nového.
12. Němci napravo od nás učinili v 6 hod. odp. plynový útok a ve 12 hod. v noci postoupili o 15 km kupředu. Druhý náš zug byl přidělen ku 16 setnině. Za ně dostali jsme nové legruty. Jsem nyní sám u grupy. Jinak nic nového.
13. Den krásný. Na celé frontě klid. Večer byla velká hlídka venku, nepřivedla nic. Raněni byli 1 telefonista, 1 pionier ( zákopník ), 1 inf. zabit Kadett aspirant Simon od 7 setniny.
14. Od rána ostřelovalo naše dělostřelectvo nepřátelské pozice. Večer pak v 10 hod. útočila 1 setnina, leč byla odražena.
15. Ráno hodil náš letec 3 bomby napravo od kostela od malého lesíka k velkému. Odpoledne opět ostřelovalo naše dělostřelectvo čile nepřátelské pozice napravo rozzuřil se opět veliký boj dělostřelectva. Večer zabrali nám rusové patrolu o 10 mužích a 2 charge ( důstojníci ). Komandant Korporal Szatyari. Dle telefonu měli 14 tohoto měsíce při útoku 1 setniny 67 raněných a 9 mrtvých. Půjde li to tak dál, kam to přivedem. Vpravo od nás činili němci bodákový útok při čemž zabrali 1000 rusů, plemene čerkeského.
16. Den započal krásně. Mám službu Beobachta. Na pravo od nás hřmí děla. Před námi naprostý klid.
17. Pošmourné počasí. Od 63 měli velkou hlídku venku. Naše ostřelovali nepřátelské feldwachy. Jinak nic nového. Vpravo naši jednotlivě ostřelují nepřátelské zákopy. Před námi v obci Lucki jest 1 1 divize rusů v záloze. Dříve byly obce ty neobsazeny. V noci létal zde náš letec a hodil na nepřátelské pozice 3 bomby. Večer byl gramofon koncert.
18. Velký déšť a proměnlivo. Večer byl první zug s panem Leutnantem Werderem na hlídce. Vrátili se, nepřivedli nic. Pak jsem šel já o 12 hod. pršelo a bylo mě nutno přes vodu, leč zjistil jsem, že řeka v noci jest od nepřítele silně obsazena.
19. Celý den proměnlivo. Odešel od setniny Franz Kyncl na zad za zedničinou na jak dlouho nevím. Jinak na frontě klid.
20. Od rána déšť. Zatopil u prvního a druhého zugu ( četa ) celé zákopy. Od 10 hod. pracují na odvodnění. Nepřítel zpozoroval naše práce a tudíž zákopy ostřeloval pouze tak ze zábavy.
21. Celý den tuze pršelo. Byl jsem celé odpoledne ve službě. Promokl jsem do kůže. Nepřítel ostřeloval frontu Inf.Reg. 60 Kadett aspirant Preminger povýšen na skuteč. Večer jsem vyfasoval nové kalhoty. Kyncl Franz jest přidělen ku zednickému oddělení, staví 16 setniny Granátsdekungy z cihel 4 metry zdi silné, světlost 4 x 4 metry. Na jednu řadu spotřebují 1000 cihel.
22. Den pošmourný, odpoledne pršelo. Jinak nic nového.
23. Celý den tak silně pršelo, že zatopeny byly celé zákopy dnem i nocí se pracuje na jejich opravách. Klid.
24. Vyjasnilo se k ránu ač velká mlha zůstala až téměř dopoledne. Odešel od zugu Korporal Hrudubecz na cvičení ku pochodovému praporu číslo 23.
25. Den parný. V poledne prohlížel naše zákopy nový plukovní mandant Oberstleutnant. Byl spokojen . Odpoledne rozvířila se zase božská hudba od nás doprava. K večeru i naše dělostřelba zahájila rychlopalbu na posice nepřátelské. Večer byla od Inf. Reg. 63 venku od 10 do 2 velká hlídka, nepřivedla nic. Napravo v boji pokračováno až do rána.
26. Den krásný. Dělostřelba napravo umlkla. Nově vyfasovaný mundur sám jsem si adjustieroval ( upravil ).
27. Den krásný. Odpoledne byli jsme celá setnina u prohlídky lékařské s maskami proti plynu. Večer rozpoutal se zuřivý boj dělostřelectva napravo. Od 12 byl jsem venku s hlídkou. Rusové budují překážky, jejich stráže čítají asi 2 mužů. Též jsem se dozvěděl, že znovu postaven byl pluk 36. Před námi leží 20 divizí v reservě.
28. Den započal krásně, leč večer snesla nad námi se velká bouře a ráno velká mlha. Na frontě byl klid, až na malé přestřelky pěchoty a dělostřelectva. Před druhým praporem boje výzvědných hlídek.
29. Den krásný, leč k večeru se opět zkazil. Švandrlík jest v Turnově a Toušek přeložen ku Inf. Reg. 51.
30. Den krásný leč chladný. Rusové ostřelovali po celý den naše pozice.
31. Krásně, déšť a chladno. Večer srazili se naše hlídky s ruskými u 16 setniny zajali jednoho rusa na hlídce.

Srpen 1916


1. Chladno. Byl jsem ve službě celé dopoledne. Odpoledne přišel náš zug do reservy. Večer jsem byl na malé výzvědné hlídce. Byl též vyplacen Löhnung.
2. Chladno. Jsem zase ve službě Rusové ostřelují naše pozice u 14 setniny ranil granát 4 muže těžce. Dozvěděl jsem se od Böhma, že Korporal Šembera jest raněn do hlavy.
3. Den krásný. Jinak po celý den klid na celé frontě. Večer jsem byl na hlídce. Nic nového.
4. Nic nového.
5. Krásný den. Odpoledne ve 2 hodiny přišel rozkaz spakovati věci, že půjdou rumuni ku 63 IR a češi ku 36 IR. Zatím večer když jsme se sešli u plukovního komanda, dozvěděli jsme se, že jsme přiděleni ku Landsturm Inf. Reg. 51 ( zeměbranecký pluk číslo 51 ), který leží před osadou Zirin. Ještě ten den jsme v půl 11 v noci odmašírovali.


obrázek
Důstojnický sbor I. praporu Landsturminfanterieregimentu Nr. 51 v roce 1916 .
6. Ráno po dlouhém bloudění jsme konečně žádaný pluk nalezli. Dostali jsme hned kávu, leč oběd žádný. Ve 2 hodiny odpoledne jsme byli přidělováni. Byl jsem s Korcem, Kolenským a Slamacem přidělen ku 11 setnině.
7. Jsem zase u 11 polní setniny. Jak krásně tu. Jsou zde samí známí z Dolních Rakous. Jiní lidé vůbec. K obědu byla polévka, maso a zelí. Večer do služby jsme na poprvé sešli.
8. Den krásný. K obědu 1 konserva, 1 knedlík a polévka. Odpoledne s neobyčejnou prudkostí počal rus naše pozice odstřelovati. Večer náš zug za ostré palby šel ablésovati polní stráž. Dělostřelba se zvětšovala, až o jedenácté dostoupila vrcholu. Najednou počal ostřelovati vzdálenější body a tu přiblížila se nepozorovaně až k našim prvním překážkám. Tu byl zpozorován. Zahájili jsme palbu, v které se útok úplně zhroutil.
9. Zanechal bojiště pusté, neb měl času na odklízení. Naše ztráty čítají 2 zabití a 3 ranění za tu noc. Něco takového jsem neočekával. K obědu polévka kroupová fazole a maso.
10. Den krásný, na celé frontě klid. K obědu byla polévka, konserva a 2 knedlíky s povidly.
11. den překrásný. Dopoledne byl jsem ve službě, pak jsem pral. Odešel od setniny kolega Slamatzka 4 batail. V poledne polévka mrkvová, zelí a maso. Odpoledne jdu házet ruční granáty.
12. Ráno velká mlha. Ostřelovala naše dělostřelectvo nepřátelské letadlo. Odpoledne byl jsem střílet ruční granáty. Večer klid.
13. Celý den klid k obědu polévka a konservy.
14. Naše dělostřelectvo ostřelovalo nepřátelskou baterii za Zirinem. Nepřítel měl venku 8 balonů.
15. V noci nepřítel střílel 7 min asi velkého kalibru neb účinky byly hrozné. Raněn nikdo. Byla venku naše hlídka 30 mužů. Byli ostřelováni.
16. Velké vedro, na frontě klid. Dopoledne čistil jsem kvér.
17. Jsme na polní stráži na Russenhügel. Klid. Velká mlha.
18. Ráno pršelo, ale pak se vyjasnilo a bylo po celý den vedro. Fasovali jsme víno a po 1 K k uctění cís. Svátku. Večer střelba napravo od nás. Dostal jsem starou polní poštu od 62 Regimentu. A noviny ze dne 9.
19. Večer byl jsem ve službě a dopoledne. Nic nového.
20. Od rána byla naše fronta silně ostřelována, večer dostoupila nepřátelská palba v přímý tromelfeuer.
21. K ránu proti němcům angrifovali rusové, byli kolem sedmé hod. krvavě odraženi.
22. Klid na celé frontě. Prší. Nudno tuze, žádná pošta.
23. Klid, déšť a mlha, žádná pošta. Byl jsem ve službě.
24. Krásně. Večer šli jsme na polní stráž. Noc klidná.
25. Den klidný. Rus měl 8 balonů venku. Odpoledne ostřeloval 51.
26. Vpravo od nás asi 500 kroků umístili rusové tabuli.
27. Ruský přeběhlík avisoval na 28. angrif. Byl jsem ve službě.
28. Odpoledne jsme se dověděli, že nám Rumunsko vypovědělo válku. Večer šli jsme na stráž. Brzy na to provolávali rusové slávu.
29. Proti nám rusové vztyčili velkou tabuli s nápisem „Rumänien hat Euch dem Krieg erklärt“ Jinak den klidný.
30. Ráno veliká mlha. Den překrásný. Kolem klidno, pouze eroplány co chvíli přeletují frontu.
31. Den krásný. Jinak nic nového. Knedlíky, maso a zelí k obědu.

Září 1916


1. Byl jsem na polní stráži. Rusové jsou čím dál hrabší, bude nutno je zase zkrotit.
2. Rusové střílejí při každém našem ablösungu.
3. Byl jsem ve službě. Noc celkem klidná, krásný den.
4. Ráno jsem vařil houby. Byly do fazolového sossu výborné.
5. až 18. Žádné změny. Tuze fádní sychravé počasí. Tuze sychravo.
19. Jsem byl ve Voronči v biografu, nové to vymoženosti rakouské armády. Večer rusové angrifovali u Novogrodiska. Byli však krvavě odraženi.
20. Celý den čilá dělostřelba na okolní frontě. Živě ostřelován byl Russenhügel.
21. K ránu vpravo od nás němci za hrozné vířivé dělostřelby odrazili ruský angrif.

Program biografu:
1. Růst fazolí a hrášku ( přírodní )
2. Milionový náhrdelník ( detektivní román)
3. Vojenská humoreska
Vstupné 30 h

22. Nic nového na celé frontě. Počasí krásné. 7 lidí odešlo do nemocnice na zubní zcela novou nemoc.
23. Měli jsme lékařskou prohlídku úst. Nemoc ústní se rozšířila značně u našeho pluku kolem 22% onemocnění. Příznaky jsou: maso dásní zmodrá, zuby jsou volné a po třech dnech nemocný nemůže ničeho pozříti a maso zubní počne hníti. Pochází od špatného masa z nemocného dobytka a jednotvárná mináž.
24. Byl jsem na waše v sousední vsi Litovčizna s 9 lidmi. Ovoce dost. Zase po čase ochutnal jsem ovoce z nové brambory.
25. Den krásný. Na frontě nic nového, k večeři měli jsme peischl s knedlíkem. Více z mouky a papriky nyní vaří.
26. Šli jsme ablesovati Rgtreserve. Krásné domky v roklině s elektrickým světlem. Nic nového.
27. Počasí krásné, ale chladné, v noci mrzlo. Měl jsem službu denní.
28. Pršelo celý den. Večer jsem byl s kaprálem Koschinským na hlídce u IR 51 2 hod. od nás vzdáleného. Mají tam překrásný kostel pro jeden prapor místa. Něco překrásného, co jsem neviděl v životě. Vše ze samých břízek. Nikdo kdo to neviděl, nemůže naprosto si něco tak krásného představit. Na Novém Swietě jest brigádní komandant. V lese dále pak Regimentskomando. Budova z betonu budovaná. Major Stampfel jest Regimentskomandant.
29. Krásně, ale mrzlo. Byli jsme odpoledne pracovat na reservních stellungách.
30. Krásně. Na frontě nic nového, pouze dělostřelecké přestřelky.

Říjen 1916


1. Celý den před naším odřezem vířivá palba dělostřelectva. Večer nördl ( severně ) od nás angrifovali němci s malým výsledkem. Před námi sraz našich stráží s nepřátelskými. Raněni pouze 3.
2. Chladno mráz. Večer byl jsem opět u 51 IR na hlídce s kaprálem Apfitalerem.
3. Ráno chladno. K polednímu déšť.

obrázek
"Ztracené štěstí" - namalováno v poli 3.10.1916

4. Večer byl jsem pracovat, kladli jsme kabel.
5. Ráno přijeli činský velvyslanec a vojenští zástupcové prohlédnouti si frontu zdejší.
6. Ráno jsem pracoval s 10 lidmi na drathverhave ( zakopávání drátů ). Počasí krásné, leč chladné. Rusové mají na Russenhügelu 2 Infanteriegeschütze. Často s ním ostřelují frontu protější.
7. Pršelo, celý den bylo volno.
8. Pršelo, leč do práce jsme zase šli, dělali jsme otýpky pro setniny v zákopech celý den.
9. Pršelo. Volno, večer byl jsem opět u IR 51 na hlídce, večer v 10 hodin , přišel jsem na zpět ve 2 ráno. Na frontě klid.
10. Jasno a chladno. Na frontě čilá dělostřelba, celé dopoledne, oboustranná. Večer útočili hlídky nepřátelské v síle 2 setnin, byly odraženy. Ztráty na naší straně žádné.
11. Mráz. Pracujeme na drátě.
12. Mráz a mlhavo. Měl jsem večer službu. Večer dělostřelba na Russenhügelu.
13. Déšť dopoledne, odpoledne jasno. Byl jsem pracovat na stellungu.
14. Jasno a chladno. Nic nového.
15. Mráz. Odpoledne obdržel jsem od Stáni a Anny balíčky, tuze mě potěšily. Současně přítel Korec obdržel od svojí paní 2 balíčky s pečivem. Tu jsme si učinili malou hostinu v poli a vzpomínali jsme vděčnými slovy našich drahých v domovině.
16. Mráz a mlhavo. Večer měli šikovatelé poradu o povyšování. Nastala neshoda. Dle mého náhledu vidím, že zde platí přísloví, kdo maže, ten jede. Náš četař jest jedním slovem ramenář a podlý ožrala, jakého znám.
17. Mráz. Dle nového rozkazu musíme každého dne odpoledne cvičit. Velké starosti z toho mám, neb žádná charge nemá kloudné komdo.
18. Mráz. Obdržel jsem od drahých rodičů bedničku s pečivem. Zase malá hostinka. Již jsem ušetřil 1 chléb celý, jak dlouho vytrvá, nevím. Málo kouření fasujeme, že nevystačím při největší šetrnosti. Přikupuji od němců, čímž zase nemohu uspořit peníze. Koupil jsem si fotografii našeho praporu hřbitova, kde mnohý kamarád odpočívá. Druhou, kde jsme byli fotografováni v divisijní záloze, při polní mši v naší kapli.
19. Mráz větší. Náš četař byl na mol opit. Fasovali jsme totiž rum a mnohý blbec, aby se mu zavděčil, podstrčí mu svůj, ač má chuti sám vypít. Večer byl jsem volný. Náš plukovní komandant zlámal si nohu. Škoda ho není. Místo nastoupil Oberst Holubek.
20. Prší celý den, odpoledne jsme execírovaly. Na frontě klid.
21. Zamračeno. Odpoledne jdu na tůru ( tj. 18 hodin od 2 hod. odpoledne až do 8 ráno pracovat ). Jinak klid.
22. Prší. Přišel právě z toury celý promočen. Pracovali jsme na gáblu, kladli od sakur studně, až do břízové rokle.
23. Pošmourno. Nepracovali jsme, poněvadž budeme zítra ablesováni.
24. Pošmourno. Odpoledne jsme vyablesovaní a jdeme do zálohy. Večer moskali u Kartscheva robili plynový angriff a pak útočilo 7 nepřátelských kolon. Byly krvavě odraženy. Od naší setniny udušeni 2 a ranění 5.
25. Prší. Na frontě klid, jen čilá dělostřelba.
26. Klid.
27. až 6. Nic nového.

Listopad 1916


7. Šli jsme za mlhavého počasí ablésovati pozice.
8. Nový regimentkomandant Dvořák, velký pes nařídil execírování v zákopech, jakož i přísně má se dbáti salutování.
9. Napravo hrozná palba bubnová, před námi čilé zaměstnávání nepřítele.
10. Němci 2x útočili za pomoci Stichflamenwerků ( plamenometů ). Zabrali 1000 rusů, 22 strojních pušek, 11 vrhačů min. Ztráty pluku obnáší 85. Němci ztratili 379 mužů. Ruských mrtvol napočítáno 9000. Za 11 hodin bubnové dělopalby bylo vystřeleno z 200 děl různých ráží 200 000 nábojů.
11. až 20. Mráz a padání sněhu, jinak klid. Rusové pokouší se třemi protiútoky dobýti ztracené zpět, ale nezdařily se jim.
21. až 30. Nic zajímavého. Úžasná nuda. Počasí krásné. Velké mrazy.

Prosinec 1916


1. až 4. Nic zajímavého. Na frontě klid.
5. Jdeme zase do zálohy.
6. Execírka celé dopoledne. Hrom aby jim svědomí zapálil.
7. Byl jsem v Litovczině na stráži.
8. Execírka, odpoledne mužstvo šlo na práci a přišlo až v půl noci.
9. Ráno execírka. Odpoledne v 1 hod. šel jsem s 11 lidmi na práci do B linie. Nadřeli jsme se jako koně. Přišli jsme v 8 hod. večer.
10.Ráno řecko-katolický kostel, pak odpoledne volno. Odpoledne jde zase 70 lidí do práce, ač je neděle.
11. Padal sníh. Jinak nic nového. Dle novinových zpráv čekáme brzký mír.
12. Mrzne a padá sníh.
13. Ráno execírka, odpoledne byl jsem opět se 70 lidmi na robotě.
14. Nic nového, silně mrzne.
15. Sníh dostupuje míry 80 cm.
16. Připravujeme se na prohlídku od pana divizionera. Celý den execírka.
17. Pan feldwebl onemocněl, nebyl s námi na execírce.
18. Ráno ve 4 hod. Tagwach, v 6 hod. vyrukoval celý prapor. K omrzení dlouho jsme čekali na toho břicháček. Konečně v 9 přijel, byly mu setniny jednotlivě předvedeny. Leč on nebyl s nikým spokojen, hlavně s pány důstojníky. O 12 jdeme cvičit na cvičiště, skákat, lézt, šplhat a podobné blbosti byly se sedřeným a umořeným manschaftem předvedeny. Ve 2 jsme přišli hladoví domů.
19. Rasttag. Silně opět padá sníh.
20. Jsme šli opět do zákopů ablesovati 8 setninu.
21. Byl jsem ve službě. Fronta klidná.
22. Jsem byl na feldwasche. Přišel jsem ráno promrzlý domů.
23. Nic nového. Fasovali jsme lžíci povidel a šest sušených švestek.
24. Částečná obleva. Moskal střílel odpoledne na Russenhügel. Večer byly rozdělovány dárky a sice každý muž obdržel 15 cigaret sport, 2 pohlednice, 1 kousek špeku, 1 notes, 1 balicího cigaretového papírku. Já pak zvlášť obdržel malý čibuk. Nálada byla moc mrzutá, neb jsme přetíženi službou.
25. Den klidný. Dostali jsme opět dárky, muž 1 kostku cukru a 40 německých cigaret.
26. Fasovali jsme víno. Večer srazily se naše patroly s ruskými. Ztráty žádné.
27. Silně sněží. Byl jsem na polní stráži. Dostali jsme nového regimentskomandanta. Starého by hrom zabil a do pekla odtáhl. Pes jakému nebylo rovno.
28. Sněží a mrzne. Velká činnost hlídková u nepřítele.
29. Ostřelování pozic od nepřítele, které stoupá.
30. Dělostřelba neumlká. Jsme všichni alarmovaní. Odešli mě 3 muži do špitálu s namrzlýma nohama.
31. Silvestrová noc tuze smutná. Rus zabral němcům feldwachu. Spíme celí napakovaní. Čekáme rozkazů. Večer jsem byl na hlídce. Musil jsem se vyhnouti silnější hlídce nepřátelské, nebyl jsem zpozorován.

Leden 1917


1. Sněží a tuze mrzne. Večer na 5 ráno jsem byl na hlídce. Večer jsme hráli se šikovateli dámu.
2. Zase alarmováni Strenzbereitschaft ( nejvyšší pohotovost ). Německá patrola ztratila 1. Leutnanta a 1 Gefreitra.
3. Naše hlídka nalezla německého Leutnanta raněného dosud živého u ruských drátů.
4. Artilerie stoupá. U Dünaburgu rusové prorazili naši frontu.
5. Ruská artilerie umlká, mají předvečer svátků, jsme opět alarmováni.
6. Odešel zase jeden muž špitálu. Nyní jsme u spolku celkem 5.
7. Rusové chovají se celkem tiše.
8. Mrzne. Byl jsem na polní stráži. Nic nového.
9. Jsem zaváděl hochposty, mrzlo. Zase odešli dva lidi do nemocnice.
10. Mrzne a sněží. Stavíme nová obydlí pro 16 lidů. Tuze krásné.
11. Nic nového.
12. Mrzne. Moskal silně ostřeloval naše a německé feldwachy.
13. Tuze mrzne, ráno 24 stupňů. Odpoledne zastřelil jsem 2 koroptve. Ta radost. Karel dal sádla a pekli jsme je. Tuze nám chutnali.
14. až 18. Nic nového, na frontě též ticho.
19. Jsme šli do divisijní zálohy. Ubikace ve starých koňských maštalích. Zima celý den a noc.
20. Jsem komandován do Fluschiny do válečné školy.
21. Jsme šli do Tluschiny 4 poddůstojníci a 3 infanteristi.
22. Škola zajímavá. Mináž mizerná, hrom do ní uhodit. Jsem bral Löhnung. Dostal starou poštu.
23. Škola a execírka se strojní puškou.
24. Mrzne jak nikdy dosud, 28 stupňů ráno. Ve škole execírování.
25. Obrana s pancéřovými deskami. Mrzne, až to fičí. Kamarádovi namrzlo v noci ve spaní levé ucho.
26. Byl jsem se koupat.
27. Opět cvičení se strojní puškou, venku ve sněhu.
28. Jsem pral prádlo.
29. Cvičení s minenwerferem ( vrhač min) a kladení slepých min.
30. Škola o strojní pušce.
31. Škola o dělostřelbě.

Únor 1917


1. Odpoledne praktická vojenská execírka.
2. Silně mrzne, jeden poddůstojník šel do nemocnice.
3. až 18. Nic nového, silně mrzne a fádní škola o různých systémech strojních pušek, praků a děl.
19. Kamarádi odešli k setninám. Já však na plukovní rozkaz zůstal jsem ve specielním cvičbě se strojní puškou.
20. Přišli opět 4 poddůstojníci ku cvičení s rakouskými a německými jakož i ruskými strojními puškami.
21. až 28. Nic zajímavého. Škola fádní. Mrazy velké. Mináž špatná.

Březen 1917


1. až 12. Nic zajímavého, fádní škola a execírka.
13. Jsem přidělen po zkouškách v Linové ( dnes Linowo, Bělorusko, Brestská oblast ) u armádního Komanda za instruktora u ruských strojních pušek k Ldst.I.R. 51
14. Nastoupil jsem jako Vermeister u 3 zugu, levá puška.
15. Silně mrzne. Ráno v 8 hodin musím býti v divisijní reservě ve škole. Školu navštěvuje 12 infanteristů a 22 poddůstojníků od Stosstrupp.
16. Školu držím dopoledne v jazyku německém, odpoledne česko-polském.
17. Jsem střílel na ruské pozice, zastřeloval jsem se. Kmdt. 3 zugu jest jakýsi Fhr. Fried, má býti z Prahy. Ale na Prahu nevypadá.
18. Rusové k večeru obtěžují náš betonový unterstand (kryt ) svojí dělostřelbou.
19. Rusové u Baranoviči přeběhli k nám . Kolik není dosud známo.
20. Situace Rusů musí se tuze měnit, červené praporky možno zříti na jejich feldwachách.
21. Rusové celou noc zpívali a hráli na tahací harmoniku, asi fasovali rum, jak my.
22.Bída, bída, již zase fasujeme den ze dne čaj málo kostek cukru a rum. Rumu na dnešní poměry dosti a téměř jest to samý špiritus.
23. Z mojí školy odešli infanteristi ku dalšímu výcviku do Woronče.
24. Slunko zase po tak dlouhých časích zase se ukázalo a mile, tak mile začalo hřáti.
25. Slunko sotvaže povystrčilo svoji hlavu již moskal nehorázně byl na naše pozice a vyplašil našeho pana Fähnricha. Přeskakoval se blíže k sichern utenterstandu.
26. Nic nového. Fasujeme samý čaj, cvíbak a v poledne tu polévku, já ji tak rád jím.
27. Slunko mile začíná hřáti. V zákopech nemožno téměř chodit pro spousty vody a bláta.
28. Opět se ochladilo. V noci byla venku hlídka s důstojníkem 3 kompagnie. Měla za účel donést tabuli, kterou rusové u Serveči umístili. Leč když téměř byli na místě cíle, byli překvapeni ohněm z blízka a za oběť padl jeden četař a dva infanteristé. Zajímavé jest že na tabuli, kterou donesli stálo: Pane nepucej, my nebudem též. Připravte duszo wudky a my pochodime do Vás. To jsem zvědav, kolik jich přijde.
29. Rusové činili ráno u našeho sousedního pluku gasangriff, leč když měla nepřátelská infanterie angrifovat, zdráhala se. Leč přece byla ze zákopu do Vorterainu vyhnána a pak přeběhli dobrovolně k nám v počtu asi 600 mužů. Jsou už naválčení dost a dost jako my.
30. Krásný den. Odpoledne byl ablesován v jehož obvodu se náš zug nachází. Jinak nic nového co by stálo za zvěčnění.
31. Slunko probírá se ze spánku. Ale k večeru prší.


obrázek
Pozice Lansturminfanterieregimentu Nr. 51 na jaře roku 1917.

Duben 1917


1. až 5. Nic nového. Včera večer Rusové opět angrifovali u Skrobovy leč byli krvavě odraženi. Dnes na večer provolávali rusové hurá.
6. Bylo nám řečeno, že rusové provolávali hurá, poněvadž nám Amerika vypověděla válku.
7. Rusové vnikli do německých okopů, leč němci je druhého dne ráno přepadli a zabrali přes 9000 kusů, 123 strojních pušek a spoustu válečného materiálu.
8. Svátky velikonoční. Krásný den. Na frontě úplný klid. Fasunk mizerný. Tabák žádný, suším kočičky a starý čaj.
9. Prší, fádní den.
10. Aprílové počasí. Chvilku prší, chvilku svítí slunko a pak padá sníh.
11. Na frontě klid. Jinak počasí aprílové. Fasunk mizerný.
12. Den krásný. Na frontě klid.
13. Rusové mají svátky velikonoční. Přišel jeden rus, přinesl pro mužstvo cigaretový tabák a pro důstojníky od plukovního komanda mazanec a malovaná vajíčka.
14. Rus, mladík as dvacetiletý šel dnes opět ke svým. Den krásný. Jaký to požitek venku procházet, rána nepadne. Všude samý zpěv jak by již mír byl.
15. Přísný rozkaz od divize, nikdo nesmí střílet. Den krásný.
16. Ráno pršelo, leč k polednímu krásně. Na frontě živo, leč ne za přispění pušek a děl, ale zpěvu a hudby. Člověk cítí se blaženým zase po tak dlouhém čase.
17. Mlhavo, klid. Jinak nic nového. Věnuji se nyní úplně četbě.
18. Náš praporčík má dětskou radost, pojede na dovolenou.
19. Mlhavo a k polednímu déšť. Jinak mužstvo na frontě.
20. Slunečný den, ale přece chladno.
21. Jasný, leč chladný den. Na frontě klid. Sem tam volání rusů na nás, člověk žije v naději na brzký mír s tím malým rozdílem, je-li žena v naději, přibývá měsíčně na jejím objemu, leč u nás jest tomu opak, den ode dne jsme hubenější.
22. Nic nového, na večer pršelo.
23. Večer šla od druhé kompanie patrola ven a nesla tiskopisy rusům.
24. Krásný den, v noci pak napadlo sněhu na 10 cm.
25. Sníh ráno zmizel a byl krásný den, leč chladný.
26. Ubrali nám zase na chlebě o 150 gramů na muže a den.
27. Chléb jest mizerný, snad nemají jiného, než slámu a kukuřičné otruby.
28. Na frontě po dlouhém čase padlo zase několik ran leč nazmar.
29. Němci jsou odtud všichni vyablesováni, jedou do Francie.
30. Byl ve stellungách Brigadier. Den krásný, ale chladný.

Květen 1917


1. Den opravdu májově krásný. Velký svátek, který slavili s námi rovněž rusové. Hrálo se celý den. Radost poslouchat tu tak vzácnou hudbu.
2. Prší a zima a hrozné povětří. Už mě nic nebaví.
3. Den začíná krásně, ale jak bude odpoledne je otázka………


obrázek
Pohlednice odeslaná z Vídně dne 22.6.1917 na adresu Korporala Josefa Weise zařazeného u Lansturminfanterieregimentu Nr. 51 .Poděkování:

Zvláštní poděkování za vznik tohoto článku patří panu Petru Chalupovi z Karlových Varů, který ochotně poskytnul materiály, ze svých vlastních sbírek .

_____________________________________________________________________________

Použitá literatura:
Originální deník Josefa Weise, který vlastní pan Petr Chalupa z Karlových Varů