FBCZDE

SVĚCENÍ PRAMENE CÍSAŘE KARLA I.


Dne 11.8.2018 v 10:30 hod. se členové Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české a jejich přátelé sejdou v Návarově, aby se zůčastnili svěcení pramene císaře Karla I., který se v minulém roce podařilo vyčistit a označit. Tento pramen byl pojmenován po posledním rakouském císaři a českém králi blahoslaveném Karlu I. Habsbusko-Lotrinském. Pramen se nachází v malebném údolí říčky Kamenice v podhůří Jizerských hor, nedaleko penzionu Rusalka a mostu spojující státní silnici s příjezdem k hradu Navarov. Veškeré práce na vyčištění a označení pramene provedl praporečník Svazu Jirka Šubrt, který pramen nalezl v létě roku 2017. Do té doby než Jirka o tento zapomenutý pramen začal pečovat, voda skrytě vytékala do podloží a podmáčela přilehlou turistickou cestu. Následně se podařilo vysekat lože pramenu, uložit hrdlo a vyzdít podezdívku, tak aby pramen mohl sloužit žíznivým kolemjdoucím. Nad pramen byla upevněna dřevěná deska, s barevným vyobrazením císaře a jeho jménem, které je zaroveň i jménem pramenu. Voda z pramene je krystalicky čistá, chutná a obsahuje léčivé složky.

Místo, kde se 11.8.2018 v 10:30 hod. setkáme je zde.

Fotogalerie z akce zde.

_______________________________________________________________________________

4. VYSLOUŽILECKÉ STŘELBY


Dne 9.6.2018 v 9:00 hod. zahájíme v Jesenici u Rakovníka na místní střelnici historicky již čtvrté vysloužilecké střelby. Střelby budou prováděny z historických zbraní, používaných v období první světové války a střílet budeme na papírové terče s dobovými motivy. Finálový rozstřel pak bude veden do dřevěného malovaného terče, jež bude replikou původně používaných terčů. Vítěz pak obdrží zbrusu nový putovní řetěz krále střelců, na který bude připevněn medailonek s jeho jménem a letopočtem. Pro vysloužilce i jejich hosty bude v Jesenici připraveno malé pohoštění a pro případné zájemce i ubytování v chatkách nedalekého kempu. Věříme, že se čtvrté vysloužilecké střelby podaří a užijeme si mnoho přesných zásahů a dobrou zábavu, stejně jako v minulém roce. Pozvánku na akci je možné stáhnou zde.

Místo ( včetně mapky ) kde se 9.6.2018 v 9:00 hod. setkáme je zde.

Fotogalerie z akce zde.

HD

_______________________________________________________________________________

OSLAVA 7. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVAZU C.K. VOJENSKÝCH VYSLOUŽILCŮ ZEMÍ KORUNY ČESKÉ


Dne 14.4.2018 v 16:00 hod. oslavíme společně s kamarády a příznivci 7. výročí založení Svazu v restauraci U Cafourků v Jenštejně. Po krátkém zahájení se vydáme ve slavnostním průvodu na náves k místnímu pomníku padlým občanům obce Jenštejn. Zde k pomníku položíme věnec a životy našich hrdinů uctíme čestnou salvou. Po krátkém proslovu zátupce vedení obce a také Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české se vydáme zpět do restaurace U Cafourků. Zde bude pro hosty připravena přednáška kterou přednese náš kamarád, zástupce představeného pro střední Čechy - pan Jaroslav Konečný. Následovat bude pohoštění a dobrá zábava tak jako již tradičně !!!!!!

HD

_______________________________________________________________________________

OSLAVA 150. VÝROČÍ NAROZENÍ JEJÍ JASNOSTI VÉVODKYNĚ Z HOHENBERGU ŽOFIE CHOTKOVÉ


Dne 24.2.2018 v 17:00 hod. se sejdeme v hostinci pana Romana Pokorného v Jenštejně, abychom si připomněli 150. výročí narození jedné z nejvýznamějších českých žen vévodkyně z Hohenbergu Žofie Chotkové, manželky arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. V přednášce kamaráda Jaroslava Konečného budou přítomni seznámeni s životem, i tragickou smrtí Žofie Chotkové, včetně její úlohy v historii českého národa. Pro všechny přítomné bude připraveno malé pohoštění a také pamětní list na tuto významnou událost. Pozvánku na akci je možné si stahnout zde. Vzhledem k omezenému počtu míst v hostinci a také k tomu, že pamětní listy budou vystavovány na konkrétní jméno, je nutné potvrdit svou účast přes facebook, nebo e-mailem !!!

HD

Fotogalerie z akce zde.

_______________________________________________________________________________

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ KŘÍŽE PADLÝM A ZEMŘELÝM VOJÁKŮM V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE NA HŘBITOVĚ V JIŘÍKOVĚ


Dne 10.12.2017 v 10:30 hod. se sejdeme na jiříkovském hřbitově, abychom se v průvodu vydali k hrobu padlým vojákům, kteří zde byli během první světové války pohřbeni. Zde bude provedeno požehnání nově zrekonstrovanému náhrobnímu kříži, který jseme osadili abychom zdůraznili význam a zároeň pietu tohoto místa. Vojáci zde byli pohřbeni během první světové války a jedná se především o vojáky zemřelé v okolních lazaretech, ale někteří ze zde pochovaných, padli přímo na frontě a byli k pohřbení převezeni do svého domova. Poté co průvod dorazí k hrobům, promluví představený Svazu pan Milan Vašíček, následně dostanou slovo představitelé města Jiříkova a další významné osobnosti, které mezi nás zavítají. Poté požehná duchovní novému kříži umístěnému na hrobě vojáků. Rozejdeme se tradičně po zaznění Rakouské císařské hymny. Po ukončení akce na hřbitově jsme pro hosty připravili posezení v nedalekém penzionu Adriana. Pozvánku na akci je možné si stahnout zde

HD

Fotogalerie z akce zde.

_______________________________________________________________________________

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK !

Vánoce

Vysloužilci přejí všem kamarádům klidné prožití vánočních svátků a také šťasný nový rok 2018. Na začátku roku 2011 jsme založili náš Svaz, který se nám podařilo za dobu téměř sedmi let přetransformovat nejprve ve fungující občanské sdružení a následně v zapsaný spolek. Tento rok pro nás znamenal velmi významnou dobu, kdy se nám povedlo uskutečnit několik tradičních akcí, jako jsou například vysloužilecké střelby, nebo naše výroční setkání v Jenštejně. Podařilo se nám vyčistit a označit pramen císaře Karla I. v Navarově a finišují úpravy hrobu našich padlých hrdinů pohřbených na hřbitově v Jiříkově. Naplánovali jsme také další projekty pro rok následující a podařilo se nám významným způsobem rozšířit členskou základnu o řádné členy i sympatizanty Svazu. Celkově nám uplynulý rok přinesl mnoho krásných zážitků při spolkové činnosti, objevování zapomenuté historie i nepřeberné množství sběratelských úspěchů. Doufáme, že i rok následující bude pro náš Svaz i jednotlivé členy a sympatizanty, stejně přínosný.HD

_______________________________________________________________________________

PRAMEN CÍSAŘE KARLA I. V NAVAROVĚ

Vánoce

Dne 27.11.2017 se Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české podařilo označit pramen, který pojmenovali po posledním rakouském císaři a českém králi blahoslaveném Karlu I. Habsbusko-Lotrinském. Pramen se nachází v malebném údolí říčky Kamenice v podhůří Jizerských hor, nedaleko penzionu Rusalka a mostu spojující státní silnici s příjezdem k hradu Navarov. Akci zorganizoval praporečník Svazu Jirka Šubrt, který pramen nalezl v létě roku 2017. Do té doby než Jirka tento zapomenutý pramen nalezl a vyčistil, voda skrytě vytékala do podloží a podmáčela přilehlou turistickou cestu. Následně Jirka Šubrt vysekal lože pramenu, uložil hrdlo a vyzdil podezdívku. Poté byla nad pramen upevněna dřevěná deska, s barevným vyobrazením císaře a jeho jménem, které je zaroveň i jménem pramenu. Voda z pramene je krystalicky čistá, chutná a obsahuje léčivé složky. Věříme, že tento počin poslouží kolemjdoucím a zároveň bude sloužit i jako připomínka našeho posledního císaře.

HD

_______________________________________________________________________________

SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI 165. VÝROČÍ NAROZENÍ FRANZE CONRADA VON HÖTZENDORF


Dne 26.8.2017 oslavíme 165. výročí narození Franze Conrada von Hötzendorf v restauraci Ala Bašta v Jenštejně ( mapku je možné stáhnou zde ). Začátek setkání byl stanoven na 15:00 hod. a po krátkém zahájení proběhne slavnostní dekorování čestného člena Svazu historika Oberstleutnanta Aleše Kubeše, který obdrží ocenění za přínos Svazu. Dále bude Aleši Kubešovi gratulováno k jeho 90. narozeninám, které oslaví 24. srpna 2017. V rámci oslav významného životního jubilea dále proběhnou dvě krátké přednášky. První na téma našeho velkého vojevůdce Franze Conrada von Hötzendorfa a následující přednáška na téma české a uherské královny Marie Terezie. Pro všechny pozvané je připraveno malé pohoštění.

HD

Fotogalerie z akce zde.

_______________________________________________________________________________

3. VYSLOUŽILECKÉ STŘELBY


Dne 10.6.2017 v 9:00 hod. zahájíme v Jesenici u Rakovníka na místní střelnici historicky již třetí vysloužilecké střelby. Střelby budou prováděny z historických zbraní, používaných v období první světové války a střílet budeme na papírové terče s dobovými motivy. Finálový rozstřel pak bude veden do dřevěného malovaného terče, jež bude replikou původně používaných terčů. Vítěz pak obdrží zbrusu nový putovní řetěz krále střelců, na který bude připevněn medailonek s jeho jménem a letopočtem. Pro vysloužilce i jejich hosty bude v Jesenici připraveno malé pohoštění a pro případné zájemce i ubytování v chatkách nedalekého kempu. Věříme, že se třetí vysloužilecké střelby podaří a užijeme si mnoho přesných zásahů a dobrou zábavu, stejně jako v minulém roce. Pozvánku na akci je možné stáhnou zde.

Podrobný plán akce zde.

Místo ( včetně mapky ) kde se 10.6.2017 v 9:00 hod. setkáme je zde.

Fotogalerie z akce zde.

HD

_______________________________________________________________________________

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11