FBCZDE

OSLAVÍME 6. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVAZU


Dne 15.4.2017 oslavíme 6. výročí založení Svazu v restauraci Ala Bašta v Jenštejně ( mapku je možné stáhnou zde ). Začátek setkání byl stanoven na 16:00 hod. a po krátkém zahájení se vydáme ve slavnostním průvodu na náves k místnímu pomníku padlým občanům obce Jenštejn. Zde k pomníku položíme věnec a životy našich hrdinů uctíme čestnou salvou. Po krátkém proslovu zátupce vedení obce a také Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české se vydáme do restaurace Alabašta. Zde bude pro hosty připravena přednáška kterou přednese náš kamarád, zástupce představeného pro Střední čechy - pan Jaroslav Konečný. Dále bude pro všechny přítomné k dispozici brožura, která mapuje dekorace a ocenění vydané Svazem c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české od jeho založení v roce 2011 až do současnosti. Pro všechny pozvané je připraveno malé pohoštění v podobě kančího guláše a alkoholických i nealkoholických nápojů.

HD

_______________________________________________________________________________

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK !

Vánoce

Vysloužilci přejí všem kamarádům klidné prožití vánočních svátků a také šťasný nový rok 2017. Na začátku roku 2011 jsme založili náš Svaz, který se nám podařilo za dobu téměř šesti let přetransformovat ve fungující občanské sdružení a následně v zapsaný spolek. Tento rok pro nás znamenal velmi významnou dobu, kdy se nám povedlo u příležitosti 100. výročí úmrtí vztyčit pomník císaři Františku Josefovi I. v Království u Šluknova a uskutečnili jsme i několik dalších úspěšných akcí. Například jsme se podíleli na rekonstrukci pomníku padlým občanům Rybniště a společně s kamarády z Rakovníku jsme uspořádali v pořadí již 2. vysloužilecké střelby. Naplánovali jsme také další projekty pro rok následující a podařilo se nám významným způsobem rozšířit členskou základnu o řádné členy i sympatizanty Svazu. Celkově nám uplynulý rok přinesl mnoho krásných zážitků při spolkové činnosti, objevování zapomenuté historie i nepřeberné množství sběratelských úspěchů. Doufáme, že i rok následující bude pro náš Svaz i jednotlivé členy a sympatizanty, stejně přínosný.

HD

_______________________________________________________________________________

SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI 250. VÝROČÍ NAROZENÍ MARŠÁLA HRABĚTE J.V. RADECKÉHO Z RADČE


Dne 26.11.2016 v 18:00 hod. se sejdeme v restauraci Alabašta v Jenštejně, kde si společně s kamarády připomeneme letošní 250. výročí narození našeho největšího vojevůdce všech dob a zároveň patrona našeho Svazu maršála hraběte Jana Václava Radeckého z Radče. Připomeneme si muže, který se nesmazatelně zapsal do naší historie a je dnes neprávem opomíjen ze strany státních úřadů. Nebylo tomu však vždy a maršálu Radeckému, který v lednu roku 1858 zemřel, byl v Praze na Malostranském náměstí téhož roku vztyčen pomník. Po hanebném rozbití naší monarchie a vyhlášení Československa byl Radecký, mnohým protimonarchisticky naladěným osobám trnem v oku, a tak byl jeho pomník zahalen a v květnu roku 1919 dokonce odstraněn. Naše setkání bude jen drobným pokusem o nápravu křivdy, které se režimy v naší zemi dopouštěly na tomto vojevůdci po dlouhá desetiletí. Pro všechny pozvané hosty bude v Jenštejně připraveno malé pohoštění s malým upomínkovým dárkem na tento význačný den. Pozvánku na akci v Jenštejně je možné stáhnou zde.

Místo ( včetně mapky ) kde se 26.11.2016 v 18:00 hod. setkáme je zde.

Celá přednáška k dispozici zde.

Fotogalerie z akce zde.

HD

_______________________________________________________________________________

ODHALENÍ POMNÍKU CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I. V KRÁLOVSTVÍ A ZNOVUODHALENÍ POMNÍKU PADLÝM OBČANŮM RYBNIŠTĚ V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE


Dne 8.10.2016 v 10:00 hod. se sejdeme před kostelem svatého Vavřince v Království u Šluknova, kde u příležitosti letošního 100. výročí úmrtí odhalíme pomník našeho milovaného císaře Františka Josefa I. Vybudování pomníku je výrazem naší úcty mimořádnému člověku, který naší zemi vládl skoro sedmdesát let a pod jehož vedením zažila naše zem největší rozmach a rozkvět ve své historii. Pomník bude i vzkazem pro úřady našeho státu, které trestuhodně osobu Františka Josefa I. opomíjejí stejně jako jeho zásluhy o vzestup našeho národa. Pomník bude nádherným symbolem toho, že český národ nezapoměl na svého císaře a to i přes desetiletí trvající snahu všech režimů, které se po roce 1918 v naší zemi vystřídaly. Akce bude zahájena proslovy zástupců města Šluknov a Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české. Po slavnostním odhalení pomníku k němu budou položeny věnce a květiny. Bude následovat čestná salva a rakouská císařská hymna. Poté se společně vydáme do obce Rybniště, kde bude znovuodhalen pomník padlým občanům této obce v první světové válce. Poté bude pro všechny pozvané hosty připraveno malé pohoštění s malým upomínkovým dárkem na tento význačný den. Pozvánku na akci v Království je možné stáhnou zde, pozvánku na navazující akci v Rybništi je možné stáhnou zde.

Místo ( včetně mapky ) kde se 8.10.2016 v 10:00 hod. setkáme je zde.


HD

_______________________________________________________________________________

2. VYSLOUŽILECKÉ STŘELBY


Dne 11.6.2016 v 9:00 hod. zahájíme v Jesenici u Rakovníka na místní střelnici historicky již druhé vysloužilecké střelby. Střelby budou prováděny z historických zbraní, používaných v období první světové války a střílet budeme na papírové terče s dobovými motivy. Finálový rozstřel pak bude veden do dřevěného malovaného terče, jež bude replikou původně používaných terčů. Vítěz pak obdrží putovní řetěz krále střelců, na který bude připevněn medailonek s jeho jménem a letopočtem. Pro vysloužilce i jejich hosty bude v Jesenici připraveno malé pohoštění a pro případné zájemce i ubytování v chatkách nedalekého kempu. Věříme, že se druhé vysloužilecké střelby podaří a užijeme si mnoho přesných zásahů a dobrou zábavu, stejně jako v minulém roce. Pozvánku na akci je možné stáhnou zde.

Podrobný plán akce zde.

Místo ( včetně mapky ) kde se 11.6.2016 v 9:00 hod. setkáme je zde.

Fotogalerie z akce zde.

HD

_______________________________________________________________________________

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MUZEA FRANTIŠKA JOSEFA I.


Dne 16.4.2016 v 10:00 hod. bude v Terezíně slavnostně otevřeno "Muzeum císaře Františka Josefa I." Návštěvníci zde budou moci shlédnout více než 10 000 exponátů s motivem císaře Františka Josefa I., jako jsou například obrazy, sochy, porcelán, knihy, medaile, pohlednice a mnoho dalších přemětů. Účelem a poselstvím tohoto musea je v prvé řadě narovnání pokřiveného náhledu na období vlády císaře Františka Josefa I., skutečný pohled na historické události nezkreslené předchozími režimy, znovu vzkříšení zapomenutého umění lidských rukou a snaha o pohled na hodnoty, které nám zanechal svou činností František Josef I. V tomto museu se postupně budou objevovat další a další informace o historických událostech, které Vám nezkresleným způsobem sdělí fakta tehdejší doby. Pozvánku na akci je možné stáhnou zde.

Fotogalerie z akce zde.


FV

_______________________________________________________________________________

OSLAVÍME 5. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVAZU


Dne 26.3.2016 oslavíme 5. výročí založení Svazu v restauraci Ala Bašta v Jenštejně ( mapku je možné stáhnou zde ). Začátek setkání byl stanoven na 16:00 hod. a po krátkém zahájení se vydáme ve slavnostním průvodu na náves k místnímu pomníku padlým občanům obce Jenštejn. Zde k pomníku položíme věnec a životy našich hrdinů uctíme čestnou salvou. Po krátkém proslovu zátupce vedení obce a také Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české se vydáme do restaurace Alabašta. Zde bude pro hosty připravena přednáška kterou přednese náš kamarád, zástupce představeného pro Střední čechy - pan Jaroslav Konečný. Dále bude pro všechny přítomné k dispozici brožura, která mapuje činnost Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české od jeho založení v roce 2011 až do současnosti. Pro všechny pozvané je připraveno malé pohoštění v podobě kančího guláše a alkoholických i nealkoholických nápojů. Program akce je možné stáhnou zde.

Fotogalerie z akce zde.


HD

_______________________________________________________________________________

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK !

Vánoce

Vysloužilci přejí všem kamarádům klidné prožití vánočních svátků a také šťasný nový rok 2016. Na začátku roku 2011 jsme založili náš Svaz, který se nám podařilo za dobu téměř čtyř let přetransformovat ve fungující občanské sdružení. Tento rok pro nás znamenal velmi významnou dobu, kdy se nám povedlo uskutečnit několik úspěšných akcí a naplánovali jsme další projekty pro rok následující. Také se nám podařilo významným způsobem rozšířit členskou základnu o řádné členy i sympatizanty Svazu. Celkově nám uplynulý rok přinesl mnoho krásných zážitků při spolkové činnosti, objevování zapomenuté historie i nepřeberné množství sběratelských úspěchů. Doufáme, že i rok následující bude pro náš Svaz i jednotlivé členy a sympatizanty, stejně přínosný.


HD

_______________________________________________________________________________

ODHALENÍ POMNÍKU PADLÝM OBČANŮM NOVÉ CHŘIBSKÉ V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE


Obec Rybniště a Svaz c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české pořádá v neděli 11.10.2015 slavnostní odhalení pomníku občanům Nové Chřibské padlým v první světové válce. Pomník v Nové Chřibské je jedním z posledních pomníků, které Svaz c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české společně s obcí Rybniště v roce 2014 zrenovoval. V letošním roce pak bylo iniciativou Jiřího Suchardy a Ing. Romana Forfery upraveno i okolí pomníku do původní důstojné a pietní podoby. Pomník se nachází po pravé straně silnice z Chřibské do Rybniště, pod železničním přejezdem, nedaleko autobusové zastávky. Vlastní pomník je syenitový, vyrobený firmou Spölgen ve Šluknově. Při adaptaci pomníku v roce 1947 byl původní německý text otesán, do vyleštěné plochy byl osazen plastický státní znak ČR a tři nápisy z mosazných písmen: "Pravda vítězí, Věrni zůstaneme a Kde Čech stane – tam zůstane". Svoji současnou a snad již definitivní podobu získal pomník v loňském roce 2014. V roli řečníků se ve slavnostní chvíli vystřídají starosta Rybniště Ing. Roman Forfera a náš velící severočeské župy pan Jiří Sucharda. Na závěr slavnosti bude pomník požehnán duchovním správcem místa páterem Pavlem Koudelkou. Těšíme se na vaši účast !

Fotogalerie z akce zde.


HD

_______________________________________________________________________________

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11