FBCZDE

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY CÍSAŘI FRANTIŠKU JOSEFU I. A PAMĚTNÍ DESKY PADLÝM OBČANŮM JIŘETÍNA POD JEDLOVOU V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE


Dne 15.8.2014 v 16:00 hod. se sejdeme na náměstí v Jiřetíně pod Jedlovou, kde zhruba v 16:30 hod. provedeme slavnostní odhalení pamětní desky císaři Františku Josefu I. Tato deska byla původně instalována 2. března 1908 u příležitosti 60. výročí vlády císaře Františka Josefa I. Zároveň byl u této desky zasazen i památný císařský dub, který měl toto významné výročí připomínat. Avšak v roce 1923 na základě zákona "na ochranu republiky" byla pamětní deska odstraněna. Díky Bohu mohutný staletý dub překonal lidskou nenávist a zlobu a po opětovné instalaci pamětní desky může znovu připomínat významné jubileum našeho vladaře. Po odhalení pamětní desky na náměstí se v slavnostním průvodu odebereme na místní hřbitov k obnovené pamětní desce padlým vojákům v první světové válce. Deska na hřbitovní zdi je náhradou za pomník, který stával na náměstí a byl zcela zničen po druhé světové válce. Akce bude ojedinělá, neboť se bude jednat o výstavbu zcela nového pomníku dle vlastního projektu. Desky byly obnoveny za vydatné finanční podpory obce Jiřetín pod Jedlovou, prostředků Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české a fondů EU. Zváštní dík za obětavou práci na realizaci akce patří kamarádu Jirkovi Suchardovi a starostovi Jiřetína pod Jedlovou panu Josefu Zoserovi, kteří i přes mnohá úskalí dovedli projekt do zdárného konce. Srdečně na akci zveme všechny příznivce regionální historie i širokou veřejnost.

Fotogalerie z akce zde.


HD

_______________________________________________________________________________

1. VYSLOUŽILECKÉ STŘELBY


Dne 13.6.2015 v 9:00 hod. zahájíme v Jesenici u Rakovníka na místní střelnici historicky první vysloužilecké střelby. Střelby budou prováděny z historických zbraní, používaných v období první světové války a střílet budeme na papírové terče s dobovými motivy. Finálový rozstřel pak bude veden do dřevěného malovaného terče, jež bude replikou původně používaných terčů. Vítěz pak obdrží putovní řetěz krále střelců, na který bude připevněn medailonek s jeho jménem a letopočtem. Pro vysloužilce i jejich hosty bude v Jesenici připraveno malé pohoštění a pro případné zájemce i ubytování v chatkách nedalekého kempu. Věříme, že se první vysloužilecké střelby podaří a užijeme si mnoho přesných zásahů a dobrou zábavu. Pozvánku na akci je možné stáhnou zde.

Fotogalerie z akce zde.


HD

_______________________________________________________________________________

PŘIPOMÍNKA 100. VÝROČÍ ITALSKÉ ZRADY


Dne 23.5.2015 se v 13:30 hod. sejdeme na Malostranském náměstí v Praze, abychom si společně s kamarády z Landwehrinfanterieregimentu Nr. 8 připomněli 100. výročí italské zrady pochodem Prahou, jehož se účastní pozvané vojenskohistorické jednotky i široká veřejnost.Po pobíjení branného štítu hřeby, se ve 14:00 hod. vydáme Nerudovou ulicí kolem italského velvyslanectví na Hradčanské náměstí. Zde bude zastávka, při které budeme opět pobíjet branný štít hřeby - výtěžek této akce bude sloužit k obnově pomníku našim vojákům padlým na italské frontě. Poté se sejdeme v restauraci Na Hrádku, kde bude pokračovat program diskuzí o první světové válce se zaměřením na italskou frontu. Pozvánku na akci je možné stáhnou zde.

Fotogalerie z akce zde.


HD

_______________________________________________________________________________

OSLAVÍME 4. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVAZU


Dne 28.3.2015 oslavíme 4. výročí založení Svazu v restauraci Ala Bašta v Jenštejně ( mapku je možné stáhnou zde ). Začátek setkání byl stanoven na 16:00 hod. a po krátkém zahájení se vydáme ve slavnostním průvodu na náves k místnímu pomníku padlým občanům obce Jenštejn. Zde k pomníku položíme věnec a životy našich hrdinů uctíme čestnou salvou. Po krátkém proslovu zátupce vedení obce a také Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české se vydáme do restaurace Alabašta. Zde bude pro hosty připravena přednáška ke 100. výročí pádu pevnosti Přemyšl a také malý pamětní odznáček. Pro ty, kteří si ještě nestačili opatřit knížku "Hoši od zlatej dva - dějiny c. a k. pěšího pluku č. 102", kterou se nám podařilo vydat v druhé polovině roku 2014, bude připravena ke koupi za zvýhodněnou cenu. Pro všechny pozvané je připraveno malé pohoštění v podobě kančího guláše a alkoholických i nealkoholických nápojů. Program akce je možné stáhnou zde. Fotogalerie z akce zde.


HD

_______________________________________________________________________________

VYSLOUŽILCI BYLI NOMINOVÁNI NA OCENĚNÍ OBLASTNÍ AKADEMIE PRACOVNÍKŮ V KULTUŘE


Svaz c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české, byl oceněn oblastní akademií pracovníků v kultuře veřejnou nominací za péči o historické památky a o paměť regionu na udělení prestižní ceny "Zlatá múza Severu" za rok 2014. Vyhlášení a předání Zlaté Múzy proběhlo v rámci Maškarního bálu Tolštejnského panství, který bylo pořádáno v pátek 27. února 2015 od 20:00 hodin v Kulturním domě v Krásné Lípě. Vysloužilci nakonec nominaci v udělení hlavní ceny neproměnili, ale i tak se jedná o velký úspěch našeho združení a zároveň i velkou čest, která nám byla nominací prokázána. Je na snadě, že práce celého našeho Svazu je vnímána i širokou veřejností velmi pozitivně a to by mělo být motivací i závazkem pro další období. Dekret nominace oblastní akademie pracovníků v kultuře na udělení prestižní ceny "Zalatá múza Severu 2014" je shlédnout zde.


HD

_______________________________________________________________________________

VYSLOUŽILCI PŘISPĚLI NA DĚTSKÝ DOMOV UNHOŠŤ


Svaz c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české, společně s kamarády ze spolku vojenských vysloužilců arcivévody Rainera pro Rakovník a okolí se zapojili do akce "Vánoční strom pro děti z dětského domova v Unhošti". Dne 22.prosince 2014 předali řediteli dětského domova Mgr. Jiřímu Beránkovi 6 000,- Kč jako výsledek sbírky, na které se podíleli všichni naši členové a také kamarádi z Rakovníka. Zároveň předala řediteli dětského domova věcný dar v celkové hodnotě 7 000,- Kč čestná členka Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české, paní Andrea Balážová. Po velmi srdečném rozhovoru a vzájemném krátkém seznámení, si zástupci Svazu prohlédli moderní prostory v nichž jsou děti ubytovány a seznámili se orientačně s provozem dětského domova. Po krátkém rozloučení byla návštěva ukončena a vysloužilci opouštěli domov s myšlenkami, aby Bůh žehnal dětem i konání lidí, kteří se o ně v domově starají.


HD

_______________________________________________________________________________

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK !


Vysloužilci přejí všem kamarádům klidné prožití vánočních svátků a také šťasný nový rok 2015. Na začátku roku 2011 jsme založili náš Svaz, který se nám podařilo za dobu téměř čtyř let přetransformovat ve fungující občanské sdružení. Tento rok pro nás znamenal velmi významnou dobu, kdy se nám povedlo uskutečnit několik úspěšných akcí a naplánovali jsme další projekty pro rok následující. Také se nám podařilo významným způsobem rozšířit členskou základnu o řádné členy i sympatizanty Svazu. Celkově nám uplynulý rok přinesl mnoho krásných zážitků při spolkové činnosti, objevování zapomenuté historie i nepřeberné množství sběratelských úspěchů. Doufáme, že i rok následující bude pro náš Svaz i jednotlivé členy a sympatizanty, stejně přínosný.


HD

_______________________________________________________________________________

SETKÁNÍ NA ZÁMKU V NIMĚŘICÍCH


U příležitosti výročí 98 let od úmrtí císaře Františka Josefa I. a nedožitých 102. narozenin JCKV arcivévody Otty, se bude konat tradiční setkání v Niměřicích. Vzpomínková slavnost bude zahájena 22.11.2014 ve 14 hodin Mší svatou v zámecké kapli v doprovodu sboru Wowes Collegia při kostele svatého Františka Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Po Mši svaté bude následovat tradiční průvod historických regimentů obcí, kladení věnců u busty císaře Františka Josefa I. a pietní akt u pomníku padlých v I. světové válce. Po skončení oficiální části setkání bude v přilehlých zámeckých prostorách pokračovat přátelské setkání s pohoštěním. Svaz c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české využije tuto příležitost pro popřání našemu kamarádovi Jirkovi Jedličkovi, k jeho 50. narozeninám, které již brzy oslaví.

Fotogalerie z akce zde.


HD

_______________________________________________________________________________

SVĚCENÍ PAMĚTNÍCH DESEK PADLÝM OBČANŮM OBCE DOLNÍ KŘEČANY


Město Rumburk a Svaz c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české pořádá v neděli 16.11.2014 slavnostní odhalení pamětních desek padlým první světové války Dolních Křečan. Vysvěcení desek proběhne po skončení mše svaté celebrované rumburským děkanem P. Pavlem Kadlečíkem v 15.00 hodin. Sraz účastníků akce je před kaplí svaté Alžběty Durynské v Dolních Křečanech, místní části Rumburku. Po skončení mše svaté se v roli řečníků vystřídají zástupci Města Rumburk a členové Svazu c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české. Na závěr slavnosti budou pamětní desky požehnány duchovním správcem místa páterem Pavlem Kadlečíkem. Těšíme se na vaši účast !


HD

_______________________________________________________________________________

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11