FBCZDE

VZPOMÍNKOVÁ AKCE NA VOJÁKY PĚŠÍHO PLUKU ČÍSLO 102 A KŘEST KNIHY "HOŠI OD ZLATEJ DVA"


Dne 18.10.2014 od 10:00 hod. se členové Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české a jejich kamarádi setkají v obci Smolotely, která leží 17 km jihovýchodně od města Příbram. V rámci pietní akce budou u pomníku padlým, který se nachází na návsi, položeny věnce Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české a obce Smolotely. Akce bude pokračovat mší svatou, v poutním kostele na Makové hoře, která bude sloužena za všechny vojáky c.k. pěšího pluku č. 102 a vojáky ze Smolotel. V rámci akce bude účastníkům akce představena kniha Hynka Domalípa, která bude na cca 110 stranách obsahovat komplexní historii c.k. pěšího pluku číslo 102, od založení, až po jeho zánik. Vlastní křest knihy proběhne v penzionu Smolotel, kde bude možné si i knihu za zvýhodněnou cenu zakoupit. Během křestu obdrží každý účastník akce pamětní odznáček a bude si moci zakoupit mimořádné číslo časopisu "Stodruhák". V následující půlhodinové přednášce budou návštěvníci akce seznámeni s historií pěšího pluku č. 102 v návaznosti na vojáky ze Smolotel a jejich životní příběhy. Přednáška bude doplněna projekcí několika desítek fotografií ze sbírky MUDr. Jakuba Šedivého.

Fotogalerie z rekonstrukce pomníku zde.


HD

_______________________________________________________________________________

SETKÁNÍ A OSLAVA 184. VÝROČÍ NAROZENÍ CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I.


Dne 16.8.2014 od 15:00 hod. se členové Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české a jejich kamarádi setkají v restauraci Alabašta v Jenštejně, aby oslavili 184. výročí narození císaře Františka Josefa I. Během našeho setkání bude předveden unikátní soubor 140 kusů fotografií z období první světové války, který náš Svaz obdržel jako dar od pana Otakara Königa ze Štěnovic. Soubor fotografií obsahuje průřez bojovou činností Bataillonu škodováckých moždířů M.11, u kteréžto jednotky autor fotografií a dědeček laskavého dárce sloužil. Kromě prohlídky fotografií je pro pozvané hosty, jako již tradičně, zajištěno malé pohoštění. Těšíme se na příjemné setkání s našimi kamarády !


HD

_______________________________________________________________________________

VETERÁNI NA OSLAVĚ 300. JUBILEA ZALOŽENÍ STŘELECKÉHO SPOLKU NEUSALZA


Dne 29.6.2014 ve 14:00 hod. se veteráni účastnili akce německých přátel ze střeleckého spolku nedalekého městečka Neusalza. Akce oslav 300 letého založení střeleckého spolku Neusalza, byla zahájena slavnostním pochodem všech zúčastněných spolků centrem městečka. Následovalo vyhlášení nového krále střelců pro letošní rok, kterému byl vzdán hold několika čestnými salvami. Následovalo posezení s německými přáteli u zlatavého moku, přičemž k dobré náladě přispěla i dechová kapela místních hasičů. Po obdržení pamětního odznáčku jsme se s německými přáteli rozloučili a vydali se na cestu zpět do Česka.


HD

_______________________________________________________________________________

ODHALENÍ POMNÍKU PADLÝM OBČANŮM ROŽAN V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE


Dne 21.6.2014 v 10:30 hod. se sejdeme před prodejnou Travel Free v Rožanech ( mapku je možné stáhnou zde ), odkud vyrazíme s hudbou v slavnostním průvodu k obnovenému pomníku padlým vojákům v první světové válce, v obci Rožany u Šluknova. Pomník, který byl zcela zničen po druhé světové válce, nesl jména padlých a zemřelých ze tří sousedících obcí - Rožany, Královka a Harrachov. Akce bude ojedinělá, neboť se bude jednat o výstavbu zcela nového pomníku dle vlastního projektu. Pomník bude obnoven zároveň s parčíkem, který původně pietní místo obklopoval. Akce s rozpočtem zhruba 70 000,- Kč je financována pomocí grantu Ústecké komunitní nadace, sponzorských darů a v neposlední řadě i svazovými prostředky. Srdečně zveme všechny příznivce regionální historie i širokou veřejnost.

Fotogalerie z rekonstrukce pomníku zde.


HD

_______________________________________________________________________________

AUDIENCE U CÍSAŘE KARLA I. 2014


Dne 3.5.2014 proběhne na císařském a královském zámku v Brandýse nad Labem slavnostní setkání vojenských historických jednotek a milovníků tradic z ČR, Maďarska, Polska, Německa, Slovinska a Bulharska. V slavnostním průvodu budou opět zastoupeni i vysloužilci a to i se svými novými členy. Po slavnostním nástupu jednotek bude náš program pokračovat v pořadí již sedmnáctou schůzí svazu, která proběhne na rozdíl od minulého roku v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, v restauraci Na Slovance. Můžeme se těšit na projednání všech nadcházejících akcí, pořádaných naším Svazem, zvláště pak na hlavní akci Svazu pro rok 2014 - odhalení pomníku padlým vojáků v první světové válce v obci Rožany u Šluknova. Dále se můžeme těšit na to, že budeme dekorováni společně s kamarády z Infanterieregimentu Nr. 8 Prag, jejich mobilizačním křížem 1914 - 1918.

Fotogalerie z akce zde.

HD

_______________________________________________________________________________

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY PADLÝM TURNERŮM VE VARNSDORFSKÉ TĚLOCVIČNĚ


Dne 19. dubna 2014 proběhne ve Varnsdorfu slavnostní odhalení pamětní desky padlým a zemřelým členům německého tělocvičného spolku v první světové válce ( mapku je možné stáhnou zde ). Původní dubová deska byla odhalena ve varnsdorfské tělocvičně dne 19.4.1925 a pravděpodobně po druhé světové válce byla zničena. V sobotu 19. dubna 2014 se v 10:30 hod. sejdeme před tělocvičnou, ve které bude následně slavnostně odhalena replika původní pamětní desky. Poté, co bude pamětní deska vysvěcena, budou následovat proslovy zástupců města i našeho Svazu. Po čestné salvě, před budovou tělocvičny, si vyslechneme Rakouskou císařskou hymnu a na závěr bude pro pozvané hosty připraveno pohoštění v restauraci Střelnice. Poděkování za uskutečnění rekonstrukce desky, patří zástupcům tělovýchovné jednoty Slovan Varnsdorf a vedoucím pracovníkům Státního okresního archivu Děčín, panu Petru Jozovi a Mgr. Janu Němcovi. Zvláštní poděkování pak varnsdorfskému rodákovi panu Manfredu Rohdemu, který akci významně finančně podpořil a jako již tradičně varnsdorskému radnímu, panu Jiřímu Suchardovi.

Fotogalerie z akce zde.


HD

_______________________________________________________________________________

OSLAVÍME 3. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVAZU


Dne 1.3.2014 oslavíme 3. výročí založení Svazu v restauraci Ala Bašta v Jenštejně ( mapku je možné stáhnou zde ). Začátek setkání byl stanoven na 16:00 hod. a pro všechny pozvané hosty bude připravena brožura, mapující činnost Svazu po dobu 3 let jeho existence. V průběhu setkání budou přijati noví členové a také jmenováni čestní členové Svazu. Budeme rekapitulovat činnost Svazu v uplynulém roce 2013 a také plánovat akce pro aktuální rok 2014. Tradičně budeme probírat historii vojenství v dobách Rakousko-uherské monarchie a pochlubíme se novými přírůstky v našich sbírkách. Pro ty, kteří ještě neobdrželi brožuru "Šluknovsko, vojenští vysloužilci a Velká válka", kterou se nám podařilo vydat v závěru roku 2012, bude připravena jako pozornost. Pro všechny pozvané je připraveno malé pohoštění v podobě kančího guláše a alkoholických i nealkoholických nápojů.

Fotogalerie z akce zde.

HD

_______________________________________________________________________________

ZNOVUODHALENÍ POMNÍKU PADLÝM VOJÁKŮM NA STUDÁNCE U VARNSDORFU


Dne 25. ledna 2014 proběhne na Studánce znovuodhalení pomníku padlým a zemřelým vojákům v první světové válce. Pomník, který se nachází na hřbitově, několik desetiletí chátral a teprve po impulsu našeho Svazu, ve spolupráci s místním zastupitelem a patriotem panem Jiřím Suchardou, proběhla celková rekonstrukce, kterou finančně zastřešilo Město Varnsdorf. Po 95. letech se vrací pomníku jeho původní účel i krása. Datum odhalení nebylo zvoleno náhodou a přímo koresponduje s oslavou 100. narozenin paní Marie Henkové, která se narodila na Studánce a je její nejstarší obyvatelkou. Mezi padlými, jejichž jména jsou uvedena na pomníku, jsou i dva strýcové paní Henkové a věříme, že rekonstrukce pomníku jí potěší. V sobotu 25. ledna se v 10:30 hod. sejdeme před studáneckým kostelem, odkud půjdeme ve slavnostním průvodu k pomníku na hřbitově. Zde bude pomník slavnostně odhalen a požehnán, následovat budou proslovy zástupců města i našeho Svazu. Po čestné salvě si vyslechneme Rakouskou císařskou hymnou a na závěr bude pro pozvané hosty připraveno pohoštění. Zvláštní poděkování za uskutečnění rekonstrukce pomníku patří zastupitelům Města Varnsdorf a především pak panu Jiřímu Suchardovi, dále také členům našeho Svazu, kteří vynaložili obrovské úsilí a prokázali velkou trpělivost i vytrvalost, při zjišťování jmen padlých uvedených na pomníku.

Fotogalerie z akce zde.


HD

_______________________________________________________________________________

VYSLOUŽILCI VÁM PŘEJÍ KLIDNÉ PROŽITÍ SVÁTEČNÍCH DNŮ


Vysloužilci přejí všem kamarádům klidné prožití vánočních svátků a také šťasný nový rok 2014. Na začátku roku 2011 jsme založili náš Svaz, který se nám podařilo za dobu téměř tří let přetransformovat ve fungující občanské sdružení. Tento rok pro nás znamenal velmi významnou dobu, kdy se nám povedlo uskutečnit několik úspěšných akcí a naplánovali jsme další projekty pro rok následující. Také se nám podařilo významným způsobem rozšířit členskou základnu o řádné členy i sympatizanty Svazu. Celkově nám uplynulý rok přinesl mnoho krásných zážitků při spolkové činnosti, objevování zapomenuté historie i nepřeberné množství sběratelských úspěchů. Doufáme, že i rok následující bude pro náš Svaz i jednotlivé členy a sympatizanty, stejně přínosný.


HD

_______________________________________________________________________________

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11