SETKÁNÍ ČLENŮ SVAZU VOJENSKÝCH VYSLOUŽILCŮ ZEMÍ KORUNY ČESKÉ


Dne 9.11.2013 od 11:00 hod. proběhne ve šluknovské restauraci "Na Hrázi" ( mapku je možné stáhnou zde ) setkání členů Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české a jejich sympatizantů. Věnovat se budeme zhodnocení činnosti Svazu v roce 2013 a také se pokusíme naplánovat nejdůležitěší akce pro rok 2014. Následující rok pro nás bude neobyčejný tím, že oslavíme 100. výročí vypuknutí první světové války a proto předpokládáme zvýšený počet akcí, kterých se budeme účastnit.
Součástí setkání bude i odhalení pomníku Theodora Körnera v nedalekém parku, který se členům Svazu podařilo zrekonstruovat v rekordně krátkém čase. Na setkání také probereme detaily naší nejbližší akce v roce 2014 - odhalení pamětní desky varnsdorfským turnerům padlým během první světové války, která bude první ze série akcí připomínající 100. výročí vypuknutí první světové války.


HD

_______________________________________________________________________________

VYSAZENÍ CÍSAŘSKÉHO DUBU A ODHALENÍ POMNÍKU CÍSAŘI FRANTIŠKU JOSEFU I.


Dne 17.8.2013 proběhne na Křížovém vrchu ve Šluknově vysazení Císařského dubu a zároveň i slavnostní odhalení původního památníku, připomínajícího 60. leté výročí vlády císaře Františka Josefa I. Tento pomník ve Šluknově vybudovali vojenští vysloužilci, avšak zřejmě po převratu v roce 1918 byl odstraněn. Členové našeho Svazu jej nalezli v závěru roku 2011 zabudovaný v hrázi rybníka, kde byl použit jako levný stavební materiál a odsouzen k zapomnění. Jen shodou okolností se jej podařilo zachránit a za pomoci města Šluknova pro něj nalézt důstojné místo, kde by mohl být opět vztyčen. Akce v předvečer 183. narozenin císaře Františka Josefa I., se mimo členů našeho Svazu účastní i další uniformované jednotky klubů vojenské historie, zástupci vedení města Šluknov, zahraniční hosté a samozřejmě zveme i širokou veřejnost.


HD

_______________________________________________________________________________

ZAPOMENUTÝ PŘÍBĚH PRAPOREČNÍKA INFANTERIEREGIMENTU Nr.36 REICHSGRAF BROWNE


Vysloužilcům se podařilo získat životní příběh praporečníka pluku Browne ze sedmileté války. Praporečník Švecinger jenž zmizel během bitvy i s plukovním praporem, byl neprávem obviněn z dezerce, odsouzen k potupné smrti a v jeho nepřítomnosti přibil kat praporečníkovo jméno na šibenici. Po více než sto letech byly v Křečkově hloubeny základy pro novou školu. U té příležitosti byl nalezen hromadný hrob a o kus dál i kostra, která jak se později ukázalo patřila právě praporečníku Švecingerovi. Ten nejenom že nezběhl, ale naopak projevil velkou dávku statečnosti a ač těžce zraněn ( podle ohledání kostry mu nepřátelská střela rozdrtila čelist ), ukryl na svém těle plukovní prapor, aby nepadl do rukou nepřátel. Zápis o této události se nedochoval ani v obecní kronice, ani v okresním archívu. Jediným svědectvím dokládající tuto událost, je článek v časopisu "Vojenský přítel" z roku 1908. V článku je zmínka o doktoru Stáňovi z Kolína , který poslal zbytky praporu a nález z ohledání kostry do c. a k. vojenského muzea ve Vídni, odkud byla zpět zaslána zpráva, která potvrdila, že se jedná skutečně o pozůstatky praporečníka Švecingera. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli oslovit vojenské muzeum ve Vídni, zda by nám zdělili podrobnosti k tomuto zajímavému příběhu a po dohodě s obcí Křečkov bychom rádi v příštím roce umístili v místech nálezu kosterních pozůstatků informativní cedulku. Tímto aktem bychom tak navrátili po 256 letech statečnému vojákovi opět jeho čest.


MV

_______________________________________________________________________________

DOPIS NAŠEMU SVAZU OD ČLENŮ KORUNY ČESKÉ - MONARCHISTICKÉ STRANY ČECH, MORAVY A SLEZKA


Dne 13.7.2013 náš Svaz obdržel dopis od členů Koruny České - monarchistické strany Čech, Moravy a Slezka, pánů Josefa Trlici a Zdenka Svobody. Obsah dopisu nás velmi potěšil a potvrdil nám, že naše konání má i v dnešní pohnuté době svůj smysl. Podpory našich kamarádů z Koruny České si nesmírně ceníme a jejich přítomnost na našich akcích je vždy nesporným přínosem. Vzhledem k našemu monarchistickému smýšlení ctíme stejné hodnoty, jako naši kamarádi a naše aktivity se v určitých směrech prolínají. A právě při těchto příležitostech, jednáme v duchu hesla císaře Františka Josefa I. "VIRIBUS UNITIS" a snažíme se společnými silami ukázat, že i navzdory všeobecnému úpadku společnosti, je možné současný stav alespoň částečně vylepšit. Daří se to jen díky lidem, jako jsou naši kamarádi z Koruny České a je na snadě, že bez nich si již naše akce nedokážeme představit.


HD

_______________________________________________________________________________

ZNOVUODHALENÍ POMNÍKU PADLÝM VOJÁKŮM VE VARNSDORFU


Dne 13. července 2013 proběhne ve Varnsdorfu znovuodhalení pomníku padlým a zemřelým vojákům v první světové válce. Pomník, který se nachází na hřbitově, několik desetiletí chátral a teprve po impulsu našeho Svazu, ve spolupráci s místním zastupitelem a patriotem panem Jiřím Suchardou, proběhla celková rekonstrukce, kterou finančně zastřešilo Město Varnsdorf. Po 88. letech se vrací pomníku jeho původní účel i krása, což je potěšitelné, neboť se jedná o jedinou památku připomínající padlé vojáky ve Velké válce, která se ve městě Varnsdorfu dochovala. V sobotu 13. července se v 10:00 hod. sejdeme před restaurací Střelnice, odkud půjdeme ve slavnostním průvodu k pomníku na hřbitově. Zde bude pomník slavnostně odhalen a požehnán, následovat budou proslovy zástupců města i našeho Svazu. Po čestné salvě si vyslechneme Rakouskou císařskou hymnou a na závěr bude pro pozvané hosty připraveno pohoštění v restauraci Střelnice. Zvláštní poděkování za uskutečnění rekonstrukce pomníku patří zastupitelům Města Varnsdorf a hlavně panu Jiřímu Suchardovi.


HD

_______________________________________________________________________________

VYSLOUŽILCI PŘIPRAVUJÍ OBNOVU POMNÍKU PADLÝCH V ROŽANECH


Přestože má naše sdružení v letošním roce 2013 ještě několik projektů rozpracovaných a jejich realizace se teprve připravuje, začínáme již pracovat na naší hlavní akci příští sezóny a tou bude obnova pomníku padlým vojákům v první světové válce, v obci Rožany u Šluknova. Pomník, který byl zcela zničen po druhé světové válce, nesl jména padlých a zemřelých ze tří sousedících obcí - Rožany, Královka a Harrachov. Akce bude ojedinělá, neboť se bude jednat o výstavbu zcela nového pomníku dle vlastního projektu. Pomník bude obnoven zároveň s parčíkem, který původně pietní místo obklopoval. Akce s rozpočtem zhruba 70 000,- Kč bude financována pomocí grantu, sponzorských darů a v neposlední řadě i svazovými prostředky. Přesný termín akce bude stanoven koncem roku 2013 a zveřejněn na webových stránkách Svazu.


MV

_______________________________________________________________________________

VYSLOUŽILCI OZNAČILI HROB PRUSKÝCH KRÁLOSVSKÝCH VOJÁKŮ V BENÁTKACH NAD JIZEROU


Dne 14.5.2013 se podařilo našemu kamarádovi a praporečníkovi Svazu Jirkovi Šubrtovi umístit dřevěný kříž na místě hromadného hrobu na novobenáteckém hřbitově. Kříž označuje hrob celkem 11 pruských vojáků, kteří zemřeli v Benátkách na choleru, ve stodole Klienerova statku, někdy kolem roku 1866. Tato skutečnost nebyla všeobecně známa, ale Jirkovi Šubrtovi se ji podařilo po vynaložení velkého úsilí vypátrat. Poté již stačilo vyjednat se zástupci města příslušná povolení ke zbudování pietního místa na novobenáteckém hřbitově. Následnou instalací dřevěného kříže s informativní tabulkou, Jirka jen korunoval svou snahu o vysvětlení záhady. Za jeho práci mu patří veliký obdiv a dík.


HD

_______________________________________________________________________________

AUDIENCE U CÍSAŘE KARLA I. 2013


Dne 27.4.2013 proběhne na císařském a královském zámku v Brandýse nad Labem slavnostní setkání vojenských historických jednotek a milovníků tradic z ČR, Maďarska, Polska, Německa, Slovinska a Bulharska. V slavnostním průvodu budou opět zastoupeni i vysloužilci a to i se svým zbrusu novým svazovým praporem s nádhernou špicí. Po slavnostním nástupu jednotek bude náš program pokračovat v pořadí již patnáctou schůzí svazu, která proběhne stejně jako v minulém roce, v restauraci Golem. Můžeme se těšit na projednání všech nadcházejících akcí, pořádaných naším Svazem, zvláště pak na svěcení praporů, které proběhne společně s kamarády z Infanterieregimentu Nr. 8.HD

_______________________________________________________________________________

SVĚCENÍ PRAPORŮDne 4.5.2013 vysvětíme společně s kamarády z Landwehrinfanterieregimentu Nr. 8 ve vojenském kostele svatého Jana Nepomuckého v Praze, naše prapory ( pozvánku na akci i s programem, je možné stáhnou zde ). Začátek akce byl stanoven na 10:00 hod., kdy se shromáždíme na Hradčanském náměstí v Praze ( mapku je možné stáhnou zde ) a odtud se vydáme v průvodu ke kostelu svatého Jana Nepomuckého, kde budou oba prapory vysvěceny. Dále budeme pokračovat ke kasárnám LIR 8 na Pohořelci, kde se všichni společně vyfotografujeme. Akce bude pokračovat pohoštěním (pouze pro pozvané ) a předáním pamětních medailí všem účastníkům v nedalekém Klášterním pivovaře Strahov. Těšíme se na Vaši účast !


HD

_______________________________________________________________________________

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11