CZDE

VYSLOUŽILCI OPĚT VE VYSÍLÁNÍ ČT


Dne 13.1.2013 byl do vysílání ČT1 v pořadu "Toulavá kamera" zařazen příspěvek o Šluknovském zámku, ve kterém se objevila i naše expozice "Šluknovsko, vojenští vysloužilci a Velká válka", která je zde instalována od léta minulého roku. V reportáži vystoupil v dobové uniformě vojenského vysloužilce představený Svazu pan Milan Vašíček. Během krátičkého rozhovoru Milan Vašíček okomentoval naši ojedinělou expozici i původní spolky vojenských vysloužilců. Celou reportáž můžete shlédnout zde. Věříme, že zájem médií o naši činnost bude nadále vzrůstat a dočkáme se v tomto roce i reportáže o sérii pomníků, které se nám ve Šluknovském výběžku podařilo zrekonstruovat.HD

_______________________________________________________________________________

VYSLOUŽILCI PODPOŘILI KARLA SCHWARZENBERGA PŘI VOLBĚ PREZIDENTA ČR


Ve dnech 11. a 12.1.2013 proběhlo v ČR 1. kolo prezidentských voleb. Přes veškeré snahy sdělovacích prostředků vnutit voličům názor, že jidinými kandidáty, kteří mají šanci postoupit do 2. kola voleb, jsou Miloš Zeman a Jan Fišer se ukázalo, že skutečnost je jiná. Do druhého kola totiž postoupil Miloš Zeman a jen s minimálním odstupem v počtu hlasů, kníže Karel Schwarzenberg. Vysloužilci byli u toho a svými hlasy podpořili jeho kandidaturu a pomohli tím Karlu Schwarzenbergovi postoupit do 2. kola voleb. Případný úspěch knížete Karla Schwarzenberga ve 2. kole voleb a jeho zvolení prezidentem České republiky nám dává naději, že se do naší republiky vrátí slušnost a to nejen na pozici prezidenta republiky. Sdružením i jednotlivcům hájícím tradice monarchie vysvítá v podobě knížete Karla Schwarzenberga naděje na uvolnění v našem každodenním boji s větrnými mlýny, kdy zejména úřady jsou naší myšlence nepochopitelně nepřátelské. Proto prosím nezahoďme tuto šanci a podpořme knížete Karla Swarzenberga i za 14 dní !!!!!


HD

_______________________________________________________________________________

OSLAVÍME 2. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVAZU


Dne 9.2.2013 oslavíme 2. výročí založení Svazu v restauraci Ala Bašta v Jenštejně ( mapku je možné stáhnou zde ). Začátek setkání byl stanoven na 16:00 hod. a pro všechny pozvané hosty bude připravena pamětní listina, která bude připomínat tuto událost. V průběhu setkání budou přijati noví členové a také jmenováni čestní členové Svazu. Budeme rekapitulovat činnost Svazu v uplynulém roce 2012 a také plánovat akce pro aktuální rok 2013. Tradičně budeme probírat historii vojenství v dobách Rakousko-uherské monarchie a pochlubíme se novými přírůstky v našich sbírkách. Pro ty, kteří ještě neobdrželi brožuru "Šluknovsko, vojenští vysloužilci a Velká válka", kterou se nám podařilo vydat v závěru uplynulého roku, bude připravena jako pozornost.


HD

_______________________________________________________________________________

VYSLOUŽILCI VÁM PŘEJÍ KLIDNÉ PROŽITÍ SVÁTEČNÍCH DNŮ


Vysloužilci přejí všem kamarádům klidné prožití vánočních svátků a také šťasný nový rok 2013. Na začátku roku 2012 jsme přetransformovali náš Svaz, ve fungující občanské sdružení a podařilo se nám pomocí získaných grantů, dotací a sponzorských darů, realizovat několik projektů. Jako pilotní projekt roku 2012 byla vybrána rekonstrukce vojenských hrobů na šluknovském hřbitově. Tento projekt se nám podařilo dokončit v září 2012 a za pozornosti médií, včetně České televize, jsme opravené hroby předali veřejnosti, jako připomínku první světové války na Šluknovsku. Také se nám podařilo významným způsobem rozšířit členskou základnu o řádné členy i sympatizanty Svazu. Celkově nám uplynulý rok přinesl mnoho krásných zážitků při spolkové činnosti, objevování zapomenuté historie i nepřeberné množství sběratelských úspěchů. Doufáme, že i rok následující bude pro náš Svaz i jednotlivé členy a sympatizanty, stejně přínosný.


HD

_______________________________________________________________________________

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ OSLAVILI VYSLOUŽILCI PRACÍ


11.11.2012 - Den válečných veteránů, kdy si většina našeho národa připomíná ty, kteří bojovali a také umírali ve válečných konfliktech, vysloužilci oslavili prací. Ve sdělovacích prostředcích jsme měli opět možnost shlédnout nepřeberné množství věnců kladených k legionářským pomníkům. Ovšem vysloužilci nezapomněli ani na padlé vojáky, jejichž památka není poskvrněna zradou a opět se snažili o obnovení jednoho památníku, tentokrát ve Varnsdorfu. Rekonstrukce pomníku na varnsdorfském hřbitově by měla být hlavní akcí pro nadcházející rok 2013. Po jednání s partnery a sponzory bylo rozhodnuto, že slavnostní odhalení obnoveného pomníku by mělo proběhnout 12. července 2013, přesně 88 let od jeho zřízení.


HD

_______________________________________________________________________________

SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI 246. VÝROČÍ NAROZENÍ POLNÍHO MARŠÁLA RADECKÉHO


vysloužilci přijali pozvání předsedy Občanského sdružení Radecký 1766 - 2016, pana ing. architekta Jana Bárty, na setkání u příležitosti 246. výročí narození polního maršála Jana Josefa Václava Antonína Františka Karla, hraběte Radeckého z Radče. Polní maršál Radecký, je významnou osobností naší historie, český šlechtic a je také považovaný za jednoho z nejlepších vojevůdců 19. století. Již 3. setkání v pátek dne 2.11.2012 proběhlo od 16.30 do 18.00 hod. v Lapidariu Národního muzea, u bronzového sousoší bratří Josefa a Emanuela Maxových, součásti dočasně odstraněného maršálova pomníku. Pořadatelé připravili pro všechny přítomné bohatý program, kdy jsme měli možnost shlédnout unikátní exponáty ze sbírek Národního muzea, které s osobou vojevůdce a jeho životem souvisí. Fotogalerii z akce je možné shlédnout zde.


HD

_______________________________________________________________________________

POZVÁNKA NA ZNOVUODHALENÍ POMNÍKU PADLÝM TURNERŮM VE FILIPOVĚ


Na konci měsíce června 2012, se vysloužilcům podařilo vypátrat v obci Filipov zničený a zapomenutý pomník turnerům, padlým v první světové válce. Po nezbytném shánění finančních prostředků se nám v rekordním čase podařilo pomník zrekonstruovat a jeho znovuodhalení je naplánováno na sobotu 27.10.2012. Sejdeme se v 11:00 hod. před sokolovnou ve Filipově ( mapku je možné stáhnou zde ) a za účasti pana faráře dojde k požehnání pomníku. Jako již tradičně, se pietního aktu účastní hosté v historických uniformách c. a k. armády. Památku padlých uctíme vystřelením čestné salvy a položením věnců. Po zaznění rakouské císařské hymny, bude akce ukončena. Vysloužilci na akci srdečně zvou všechny příznivce historie i širokou veřejnost !!!


HD

_______________________________________________________________________________

VYSLOUŽILCI MAJÍ SVŮJ VLASTNÍ PRAPOR


Na konci měsíce srpna 2012, se vysloužilcům, díky finančnímu daru z rozpočtu Ústeckého magistrátu, podařilo získat vlastní prapor. Po vzoru tradičních historických spolků, jej na lícové straně zdobí název Svazu, jméno patrona polního maršálka hraběte Radeckého a znak zemí koruny České. Na rubové straně je pak vyobrazení říšského dvouhlavého orla, heslo Svazu a rok založení. V měsíci září 2012 se náš Svaz účastnil několika akcí, při kterých jsme se již prezentovali s novým praporem. Věříme, že prapor i v budoucnu dodá na lesku naší jednotky, jak při účasti na akcích pořádaných Svazem, tak i spřátelenými spolky. Slavnostní vysvěcení praporu je plánováno na začátek příštího roku a u této příležitosti bude vydána i pamětní medaile.


MV

_______________________________________________________________________________

VYSLOUŽILCI JAKO HOSTÉ U SCHÜTZENGESELLSCHAFT IN NEUSALZA-SPREMBERG


V sobotu 8.9.2012 vysloužilci oplatili návštěvu kamarádům z německého střeleckého spolku Schützengesellschaft Neusalza-Spremberg, kteří nás přijeli podpořit svou přítomností na naši minulou akci do Šluknova. Po našem příjezdu jsme byli hostiteli srdečně přivítáni a pohoštěni, následně jsme v krátkosti probrali možnosti další vzájemné spolupráce. No, ale to už naši hostitelé museli ládovat své kanony a podívaná, kterou nám předvedli nás zcela uchvátila. Rány z kanonů se střídaly v divokých salvách a za chvilku již bylo celé prostranství zahaleno hustým dýmem. Čas při výborné zábavě ubíhal velmi rychle a po příjemně strávených dvou hodinách jsme se rozloučili s kamarády a vraceli se zpět domů. Nutno ještě zmínit, že naše uniformy z dob rakousko-uherské monarchie budily na akci pozornost doslova na každém kroku a neustále jsme museli pózovat pro diváky, kteří si nás chtěli vyfotografovat.


HD

_______________________________________________________________________________

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11