VYSLOUŽILCI OBDRŽELI POZVÁNÍ NA ODHALENÍ POMNÍKU V KRÁSNÉM STUDENCI


V sobotu 15.9.2012 se v 11:00 hod. sejdeme u pomníku padlým vojákům v Krásném Studenci u Děčína. Zde proběhne slavnostní odhalení zrekonstruovaného pomníku obětem první světové války. Pomník vyrtvořil podmokelský sochař Fritz Tampe a dílo působí skutečně mimořádným dojmem. Obdivovat ho budeme po letech, kdy bylo devastováno, opět v jeho plné kráse, díky statutárnímu městu Děčín a panu Valdemaru Grešíkovi, kteří rekonstrukci financovali. Pozvání si velmi vážíme a jsme rádi, že tradice znovu ožívají ve svém původním smyslu a rozsahu, kdy vojenští vysloužilci nemohli chybět u žádné z podobných akcí. Za pozvání jsme vděčni našemu kamarádovi panu Petru Jozovi se kterým velmi úzce spolupracujeme.


HD

_______________________________________________________________________________

POZVÁNKA NA ODHALENÍ POMNÍKU V ZAHRADÁCH U KRÁSNÉ LÍPY


V sobotu 22.9.2012 se v 10:00 hod. sejdeme u pomníku padlým vojákům v Zahradách u Krásné Lípy. Zde proběhne pietní akt, kterého se mimo našeho Svazu zúčastní i další uniformované historické jednotky. Po vysvěcení pomníku a položení věnců bude program pokračovat bojovou ukázkou a po ní bude akce ukončena. Svaz c.k. vojenských vysloužilců se pro tuto akci stal partnerem pro pořádající Klub českých turistů Krásná Lípa. U pomníku budou naši členové držet čestnou stráž a podíleli jsme se i na přípravách slavnosti. U příležitosti znovuodhalení pomníku jsme opět ve spolupráci s Klubem českých turistů připravili vydání brožury, věnující se problematice dopadu první světové války na Šluknovsko.


HD

_______________________________________________________________________________

VYSLOUŽILCi VE VYSÍLÁNÍ ČT 1


V pátek 31.8.2012 odvysílala televizní stanice ČT1, v pořadu "Události v regionech", krátkou reportáž, která diváky seznámila s činností našeho Svazu. Reportáž seznámila diváky s průběhem rekonstrukce hrobů vojáků padlých a zemřelých v první světové válce, jejichž hroby se nachází na šluknovském hřbitově. V reportáži promluvili představený Svazu pan Milan Vašíček, dále velící Svazu pan Radek Andonov a korouhevník Svazu pan Jiří Šubrt. Reportáž zároveň fungovala i jako pozvánka na slavnostní požehnání hrobům padlých, které proběhlo následující den za účasti zhruba 150-ti osob. Celou reportáž je možné zhlédnout zde.


HD

_______________________________________________________________________________

SRDEČNĚ VÁS ZVEME, NA NAŠI DALŠÍ AKCI


V sobotu 1.9.2012 v 10:30 hod. se sejdeme na šluknovském náměstí, abychom se v průvodu vydali na místní hřbitov, kde bude provedeno požehnání nově zrekonstruovaným náhrobním křížům vojáků pohřbeným na tomto hřbitově. Vojáci zde byli pohřbeni během první světové války a jedná se především o vojáky zemřelé v místním lazaretu, ale někteří ze zde pochovaných, padli přímo na frontě a byli k pohřbení převezeni do svého domova. Poté co průvod dorazí k hrobům, promluví představený Svazu pan Milan Vašíček, následně dostanou slovo představitelé města Šluknova a další významné osobnosti, které mezi nás zavítají. Poté požehná kanovník Karel Havelka novým křížům na hrobech vojáků, jednotkou v historických uniformách bude vystřelena čestná salva a budou předána vyznamenání osobám, které se o rekonstrukci památky zasloužili. Rozejdeme se tradičně po zaznění Rakouské císařské hymny. Po ukončení akce na hřbitově jsme pro hosty připravili pohoštění v podobě kančího guláše, točeného piva a i něčeho ostřejšího. Plakát akce je možné si stahnout zde.

HD

_______________________________________________________________________________

JALOVÁ SOBOTA A PLODNÁ NEDĚLE VE FILIPOVĚ


V sobotu 30.6.2012 jsme vyrazili opět do terénu a chystali jsme se znovu pátrat po stopách první světové války ve Šluknovském výběžku. Protože Milan s Vendou šli pokoušet štěstí s detektorem, vyrazili jsme v minimální sestavě - Radek a Hynek. Neměli jsme úplně jasný cíl pátrání a tak jsme se nejdříve zašli podívat na šluknovské pomníky padlým, při pohledu na ně, jsem si vzpomněl na pohlednici, kterou jsem měl u sebe v albumu. Pohlednici jsem okamžitě nalistoval a už jsme si prohlíželi pomník, který ve Filipově vztyčili svým padlým druhům turneři. Tím pádem bylo rozhodnuto a už za chviličku, jsme byli na cestě do Filipova. Po krátké cestě jsme přijížděli po hlavní silnici z Jiříkova do Filipova a Radek mě upozornil na budovu po pravé straně, která měla původní průčelí s letopočtem. Dle Radka se podobala stylem architektury "Turnhalle", ale já ho odbyl s tím, že se jedná o fabričku. Vzhledem k tomu, že jsme neměli žádný typ na konkrétního místního pamětníka, rozhodli jsme se pro osvědčenou metodu - navštívit místní hospodu. Bohužel, vzhlem k parnému počasí jsme byli jedinými hosty a po zjištění, že ani personál není místní, jsme se vzdali všech nadějí, že něco o pomnících ve Filipově zjistíme. Zkusili jsme ještě poslední naději, kterou byl místní hřbitov, po krátkém hledání jsme byli alespoň v tomto pátrání úspěšní. Avšak ihned po příjezdu, jsme zjistili, že hřbitov je totálně zdevastovaný a zarostlý. Přesto jsme se odhodlali jej prozkoumat, což přineslo asi největší událost dne - Radek šlápnul do exkrementu a já mu prorokoval, že bude mít štěstí a najde pomník. V té chvíli jsem ještě nevěděl, že následující den se tak skutečně stane............
V neděli jsme vyrazili opět ve dvou a po standardním objíždění pamětníků, které nepřineslo opět žádný výsledek, jsme přibrzdili u pana Josefa Edera ve Filipově a po rychlém seznámení, už v ruce držel naši fotografii turnerského pomníku padlým. Bohužel ani on nám nedokázal říct, kde pomník stál a poradil nám pouze s umístěním pomníku, který nechala zhotovit obec, jehož poloha je ovšem všeobecně známa. Na cestu nám ještě potvrdil, že ona budova s letopočtem v průčelí bývala skutečně Turnhalle a my vyrazili směrem k pomníku, který jsme včera těsně minuly. Po chvilce cesty už jsme si prohlíželi krásný pomník padlým vojákům v první světové válce a konstatovali jsme, že je ve velmi slušném stavu. Když jsme provedli fotodokumentaci, vyrazili jsme směrem k Turnhalle, nynější sokolovně. Když jsme dorazili na místo, okamžitě jsme poznali, že pátráme správným směrem, domy obklopující sokolovnu, velmi připomínaly stavby zachycené na fotografii. Začali jsme s podrobnou obhlídkou, ale to už na mě volal Radek, že pomník našel !!! A opravdu, v pravém zadním rohu, přilehlého hřiště, stál sokl pomníku, který jsme včera marně hledali. Jeho vrchní část ležela jen několik desítek centimetrů od paty soklu a byla z části pod zemí, deska z černého skla, se jmény padlých samozřejmě chyběla. Po chvilce lopotění se Radkovi podařilo polní lopatkou odkrýt část pomníku, která byla pod zemí a už jsme volali Milanovi, aby přijel s pickupem a mohli jsme pomník odvézt, aby ho někdo ještě více neponičil. Milan dorazil za chvilku, ale bohužel jsme zjistili, že odvézt vrchní část pomníku, je nad síly jeho stroje. Nelenili jsme a po chvilce vyptávání v okolí, jsme oslovili hodného domoroce s traktorem, který nám pomník pomohl odvézt do bezpečí. Věříme, že se nám pomník podaří zrekonstruovat do původní podoby a navrátit mu jeho původní účel. Jistě to nebude jednoduchý úkol, zejména vzhledem k množství akcí, které nás v nejbližší době čekají, ale snad se nám podaří vyšetřit nějaký čas a sehnat potřebné finance, aby se dílo podařilo, ve smyslu hesla VIRIBUS UNITIS.

HD

_______________________________________________________________________________

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NAŠÍ EXPOZICE VE ŠLUKNOVSKÉM ZÁMKU


Dne 14.7.2012 v 10:00 hod. bude slavnostně otevřena expozice Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české, v prostorách šluknovského zámku. Expozice ponese název "Šluknovsko, vojenští vysloužilci a Velká válka" a k videní bude mnoho zajímavých předmětů a fotografií, dokumentující Velkou válku ve vztahu ke zdejšímu regionu. Navíc, v den zahájení, si budou moci návštěvníci prohlédnout naprosto unikátní kolekci střeleckých dekorací z období rakousko-uherské monarchie. Pozor, výstava, těchto dekorací bude časově omezena pouze na zahajovací den !!!!! Během slavnostního otevření expozice budou moci návštěvníci diskutovat přímo s členy Svazu, při společné prohlídce expozice a následně i během odborné přednášky. Kompletní program zahájení je možné si stahnout zde. Doufáme, že expozice bude vítaným oživením, ve snaze rozvoje kulturního života, v našem regionu. Srdečně zváni jsou všichni příznivci první světové války a historie obecně.

HD

_______________________________________________________________________________

VYSLOUŽILCI ZÍSKALI GRANT ÚSTECKÉ KOMUNITNÍ NADACE !!!!!!!


Dne 6.6.2012 v 10:00 hod. proběhlo v Ústí nad Labem slavnostní předání šeku na 20 000,- Kč, který jsme přijali jako příspěvek Ústecké komunitní nadace na obnovu vojenských hrobů z období 1. světové války na hřbitově města Šluknov. Ústecká komunitní nadace, je nevládní nezisková organizace, která usiluje o zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Vlastní předání šeku proběhlo v přátelské a slavnostní atmosféře, v budově ústeckého informačního centra. Milan přítomným krátce představil náš Svaz i projekt a Hynek poskytl na závěr rozhovor přítomným zástupcům tisku. Náš projekt uspěl v konkurenci dalších více jak sedmdesáti žádostí, kdy byly uděleny granty necelé jedné třetině žadatelů. O to více si ceníme získaných prostředků, které poslouží k dokončení našeho projektu na šluknovském hřbitově. Nezbývá, než Ústecké komunitní nadaci a také všem dárcům poděkovat. Nyní se již můžeme těšit na slavnostní odhalení zrekonstruovaných hrobů.

HD

_______________________________________________________________________________

PO STOPÁCH PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY VE STARÝCH KŘEČANECH


Dne 2.6.2012 od 12:00 hod. proběhlo ve Starých Křečanech v místním Kulturním domě, setkání rodáků, kterého se zúčastnili i zástupci našeho Svazu. V sestavě Milan, Hynek a Radek jsme se na akci vydali s nadějí, že získáme informace o lazaretu, který byl během první světové války umístěn v továrně pana Wilhelma Webera. Vzhledem k tomu, že v obci existoval lazaret a byli zde také ubytováni vojáci zeměbraneckého pluku číslo 7, předpokládali jsme, že bychom mohli na místním hřbitově nalézt i vojenské hroby. Bohužel po provedeném pátrání přímo na hřbitově, jsme byli nuceni konstatovat, že se zde žádný z vojenských hrobů nedochoval. Jediné co se nám podařilo nalézt, byla zmínka na desce jednoho z náhrobků, o vojákovi, který se jmenoval Franz Liebsch a padl na italské frontě 28.11.1917 ve věku 35 let. Po nekonečném objíždění místních pamětníků se nám nepodařilo pokročit v identifikaci Weberovi továrny, ani místa posledního odpočinku padlých vojáků, ale podařilo se nám navázat zajímavé kontakty a do Alt Ehrenbergu se s naším pátracím týmem, jistě brzy vrátíme.

HD

_______________________________________________________________________________

PŘEDNÁŠKA V RUMBURSKÉM MUZEU


Dne 19.5.2012 od 16:00 hod. proběhne v rumburském muzeu přednáška, na jejíž přípravě se podílel také Svaz c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české, společně s Vojensko-historickým spolkem Lužice. Název přednášky zní "Něco málo o c.k. armádě a vojenských vysloužilcích". Tématem bude Šluknovský výběžek a první světová válka, dále pak vojenští vysloužilci i jejich spolky a na závěr představíme nové, nikdy nepublikované dokumenty týkající se Rumburské vzpoury. Na přednášce budou k vidění jak uniformy rakousko-uherské pěchoty, tak členů spolků vojenských vysloužilců. Posluchači budou seznámeni se základní výzbrojí, výstrojí a vybavením pěchoty, ale také s doplňky uniforem používaných vojenskými vysloužilci. Celou přednášku bude doplňovat bohatá obrazová příloha znázorňující Šluknovský výběžek v souvislosti s rakousko-uherskou armádou a vojenskými vysloužilci. Na závěr přednášky pozveme všechny přítomné na naši nejbližší akci, kterou je setkání u příležitosti 90. výročí odhalení pomníku padlým v obci Nové Hraběcí.

HD

_______________________________________________________________________________

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11