POJĎTE DO TOHO S NÁMI !!!


Dne 26.5.2012 proběhne v Novém Hraběcí u Šluknova slavnostní setkání pořádané Svazem c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české, u příležitosti 90. výročí odhalení pomníku padlým a zemřelým v 1. světové válce. Tento pomník byl naším svazem v uplynulém roce zrekonstruován a upraven tak, aby znovu plnil svou původní funkci a připomínal nám hrdinství vojáků, kteří padli za svoji vlast. Program začne v 10:00 hod. projevem představeného Svazu a bude pokračovat projevem zástupce města Šluknova, dále pan farář Procházka provede požehnání a po něm kamarádi z Landwehrinfanterieregimentu Nr. 8 Praha, vystřelí čestnou salvu. Členové našeho Svazu položí u pomníku věnec, jako projev úcty a díků padlým vojákům. Rozejdeme se po zaznění Rakouské císařské hymny a každý z účastníků obdrží jako upomínku na tuto událost malý dárek. Věříme, že nám bude přát počasí a akce se zůčastní hojný počet jak uniformovaných příznivců vojenské historie, tak i široké veřejnosti. Tímto jste všichni srdečně zváni !

MV

_______________________________________________________________________________

AUDIENCE U CÍSAŘE KARLA I.


Dne 28.4.2012 na císařském a královském zámku v Brandýse nad Labem proběhlo slavnostní setkání vojenských historických jednotek a milovníků tradic z ČR, z Maďarska, Polska, Německa, Slovinska i Bulharska. Nejpočetnější zastoupení hostů mělo jako obvykle Rakousko, odkud letos přijela i 50-ti členná delegace rakouské armády, církve a historiků za památkami císaře Karla v našem městě. V slavnostním průvodu tentokrát šli i vysloužilci a bylo to naše první společné vystoupení na této akci, které se mimořádně povedlo. Taktéž následná, v pořadí již devátá, schůze proběhla řádně a v jejím průběhu jsme stihli projednat všechny nadcházející akce, pořádané naším Svazem. Zejména pak setkání u příležitosti 90. výročí odhalení pomníku padlým vojákům v první světové válce z obce Nové Hraběcí, které se uskuteční 26.5.2012. Velmi důležitým počinem pak bylo zřízení naší Jihomoravské župy, o což se velkou měrou zasloužil náš nový člen pan Ivo Buličič. Již se těšíme na rozšíření našich aktivit na jižní Moravě a to zejména v Brně a okolí.

MV

_______________________________________________________________________________

VYSLOUŽILCI PÁTRALI NA RUMBURSKÉM HŘBITOVĚ


Dne 14.4.2012 jsme vyrazili na rumburský hřbitov, kde jsme úspěšně pátrali po hrobech vojáků, kteří během první světové války zemřeli v rumburských lazaretech, nebo sem byli k pohřbení převezeni. Po absolutním neúspěchu, při podobné akci ve Varnsdorfu jsme byli překvapeni, když jsme po chvilce hledání stanuli před zhruba dvanácti hrobovými místy, která byla označena dřevěnými kříži a plechovými tabulkami, se jmény pohřbených vojáků. Bohužel na první pohled bylo jasné, že původní hroby byly ze značné části již zdevastovány a překryty hroby novými. Zbylé plechové destičky ze zničených hrobů jsme nalezli zcela bez rozmyslu rozmístěné, na dosud ještě zachovaných hrobech. Z místa jsme pořídili fotodokumentaci, přičemž byla každá z destiček postupně nafocena, tak abychom získali co možná nejvíce dat. V budoucnosti se pokusíme toto pietní místo citlivě zrekonstruovat tak, aby opět důstojně připomínalo oběti našich vojáků v první světové válce. Je zarážející, že hroby těchto vojáků chátrají a jen o několik málo kroků dál, stojí vzorně udržovaný pomník vůdcům Rumburské vzpoury. O co byli tito vojáci, kteří mají hrob na rumburském hřbitově, horší než Stanko Vodička a spol ?

MV

_______________________________________________________________________________

VYSLOUŽILCI PŘEJÍ BLAŽENÉ VELIKONOCE !


Velikonoce jsou jedním z nejvýznamnějších svátků křesťanů a podle jejich pojetí, se váží k ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vzpomeňme v tyto sváteční dny na naše předky, kteří během první světové války strávili celkem čtyři Velikonoce v blátivých zákopech východní fronty, či v promrzlých kavernách jižního bojiště. Vzpomeňme útrapy, které musely překonávat v tyto sváteční dny, kdy byli sužováni nedostatkem jídla, zimou i nepřátelskými útoky a přesto věrně sloužili svojí vlasti. Jejich nezměrné hrdinství nesmí být zapomenuto a jejich oběti nám musí být závazkem, abychom již nikdy nedopustili znevažovat jejich památku.

HD
_______________________________________________________________________________

ZNOVUODHALENÍ POMNÍKU PADLÝM V ZAHRADÁCH


Klubu českých turistů v Krásné Lípě, se podařilo za přispění města Krásná Lípa zrekonstruovat zdevastovaný pomník obětem první světové války, v obci Zahrady. Na 6. října 2012, je naplánováno znovuodhalení tohoto pomníku a náš Svaz se pro tuto akci stal Klubu českých turistů partnerem. Naši členové budou držet při odhalení pomníku čestnou stráž a při této příležitosti položí u pomníku i věněc, k uctění památky padlých a zemřelých vojáků. Dále se budeme podílet na tvorbě informační brožury, pamětního odznaku, či medaile a dalších propagačních materiálů. Akce bude prezentována široké veřejnosti a budou se na ní podílet i další tradiční vojenské historické jednotky.

HD
_______________________________________________________________________________

AUDIENCE U CÍSAŘE KARLA I.


Dne 28.4.2012 proběhne v Brandýse nad Labem, již tradiční akce "Audience u císaře Karla I.", pořádaná u příležitosti 90. výročí skonu Jeho Veličenstva, císaře Karla I. Rakouského, 120. výročí narození Jejího Veličenstva,císařovny a královny Zity Habsburské a nedožitých 100. narozenin Jeho císařské a královské Výsosti, Dr. Otty Habsburského, čestného občana města Brandýs nad Labem. Vysloužilci se účastní v 11:00 hod. slavnostního nástupu historických jednotek v zámeckém parku, následného pochodu do Staré Boleslavi a také Audienční mše. V odpoledních hodinách proběhne již devátá schůze našeho Svazu, zahájena bude v 16:00 hod. v restauraci Saloon tak, jako minulý rok.

JIL
_______________________________________________________________________________

VYSVĚCENÍ OPRAVENÉ KAPLIČKY V HOŘOVIČKÁCH


Na den 31.3.2012 jsme byli pozváni zemským hejtmanem Koruny české, panem Jaroslavem Konečným, na výše uvedenou akci.Opravu pozdně barokní kapličky při silnici E 48 ( mezi obcemi Hokovem a Děkovem ) zajistila organizace "Kapličky Koruny české" a "Regula Pragensis". Přispěla i obec Hořovičky a firma Aqua Bárta. Kaplička byla vysvěcena za účasti starosty obce Hořovičky a pozvané veřejnosti. Představený Svazu c.k. vojenských vysloužilců oslovil své kolegy z vedení Sboru rakovnických ostrostřelců a Ti zajistili účast 10 členů, kteří na počest zahájení vypálili slavnostní salvu. Kaplička byla požehnána a zasvěcena blahoslavenému Karlu I. Za Svaz c.k.vojenských vysloužilců zemí Koruny české i za omluveného představeného byl přítomen pan MUDr. Jakub Šedivý z Příbrami. Byl zde za tzv. Středočeskou župu Svazu, které to byla první veřejná akce v nových uniformách s trávově zeleným vyložením límce a zlatými granáty na vyložení i klobouku ( granáty jsou všeobecně symbolem vysloužilců nejenom u nás, ale např.i v sousedním Rakousku ). Lze si jen přát, aby takovýchto bohulibých akcí k záchraně památek, zkrášlení krajiny i povznesení ducha, bylo v zemích Koruny české stále více.

JIL

_______________________________________________________________________________

SLAVÍME 1. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVAZU


Dne 10.3.2012 oslavíme 1. výročí založení Svazu v restauraci Ala Bašta v Jenštejně. Začátek setkání byl stanoven na 15:00 hod. a pro všechny pozvané hosty bude připraven pamětní odznak v etui a pamětní listina, které budou připomínat tuto událost. V průběhu setkání budou přijati noví členové a také jmenováni čestní členové Svazu. Budeme hodnotit činnost Svazu v uplynulém období a také plánovat akce pro období nadcházející. Někteří členové Svazu se již budou moci pochlubit novými vysloužileckými uniformami, které nám zhotovila firma krejčovství Kvapilová. Tradičně budeme probírat historii vojenství v dobách Rakousko-uherské monarchie a pochlubíme se novými přírůstky v našich sbírkách.

HD
_______________________________________________________________________________

VYSLOUŽILCI SE BUDOU PODÍLET NA TVORBĚ STÁLÉ EXPOZICE ŠLUKNOVSKÉHO MUZEA


Na začátku roku 2012 byla našemu Svazu nabídnuta zajímavá možnost spolupráce na tvorbě stálé expozice šluknovského muzea, které se nalézá v prostorách zdejšího zámku. Námětem expozice by měla být historie spolků vojenských vysloužilců a vojenských jednotek Rakousko-uherské monarchie ve vztahu k regionu. K dispozici budeme mít plochu více jak 30 metrů čtverečních, kde bychom chtěli prezentovat dobové exponáty ze sbírek našich členů. K vidění budou zbraně, uniformy, obrazy, vyznamenání, odznaky, pohlednice a mnoho dalších artefaktů. Cílem tohoto projektu je důstojné připomenutí, této mnohdy opomíjené části naší historie, i uctění památky našich předků, kteří v této době žili. Naskýtá se nám jedinečná možnost prezentace našich sbírek, ale také výsledků našeho badatelského úsilí, široké veřejnosti.

MV


 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11