CZDE

NAVŠTIVTE NÁMI DOPORUČENÉ STRÁNKY


Spolek vojenských vysloužilců arcivévody Rainera pro Rakovník a okolí Spolek vojenských vysloužilců arcivévody Rainera pro Rakovník a okolí

V Rakovníku byl spolek založen dne 10.září 1883 v hostinci „U Zlaté štiky“ ( dnes Tylův dům ). Prvním předsedou byl zvolen Josef Jaške. Od roku 1883 až do roku 1933 se vystřídalo ve vedení celkem 8 předsedů ( představených ), tuto funkci také zastával v letech 1885 - 1905 také tehdejší starosta města Otomar Zákon. Patronát, jak se tehdy říkalo protektorát spolku převzal polní zbrojmistr arcivévoda Rainer v roce 1885.

_______________________________________________________________________________

Dámský spolek EDA Brno Dámský spolek EDA Brno

Oficiálním dnem založení Dámského spolku EDA je sobota 4.5.2013 a místem překvapivě Praha - Klášterní pivovar na Pohořelci. Zde, obklopené C.K. vojáky a oficíry, užívajíc si rolí dam ze začátku 20. století, u oroseného džbánku piva, se v hlavách tří přítelkyň zrodil „projekt“ dámského spolku „EDA“. První zmínka o EDĚ, tehdy jen momentálním tanečním sdružení, pochází z Countrybálu v Rostěnicích v říjnu 2012, kde si tři dlouholeté kamarádky střihly premiéru svého prvního pokusu o pobavení širších mas. A začaly hned zostra, tancem v orientálním duchu s humorným podtextem. Dílko, pracovně nazvané „Humbřiš“, bylo odborníky z řad kapely oceněné jako ... skvělé spojení humoru a umění. … a v tomto duchu EDA tvoří dál.

_______________________________________________________________________________

Monarchistická aliance Monarchistická aliance

Monarchistická aliance - česká společnost potřebuje zpět svého krále, vyšší politickou kulturu, udržitelný rozvoj, vzdělanost, vymahatelnost zákonů.... Chceme zemi, kde bude radost pracovat, žít a vychovávat další generace. Chybějící otec, chybující děti. Chybějící král, chybující země a její lidé.

_______________________________________________________________________________

K.k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 8 K.k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 8

C. K. zeměbranecký pluk č.8 Praha byl znovuvytvořen v roce 2010 impulsem několika přátel a kamarádů, které spojuje láska k vojenské historii Rakousko - Uherského mocnářství, ale také historie pražské vojenské posádky. Byl to zejména náš lokální patriotismus, díky kterému padla volba právě na toto tradiční pražské vojenské těleso.

_______________________________________________________________________________

Koruna Česká - monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Koruna Česká - monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska

Konstituční monarchie je jedna ze dvou variant existujících státních zřízení parlamentních demokracií západní, latinské Evropy, ke které český stát přináleží 1000 let. Myšlenkou obnovy Českého království chceme v české společnosti rehabilitovat nepatetické, kulturní, zemské vlastenectví a s ním spojené mravní hodnoty. Ač jsme stranou tradicionalistickou, duchovně ukotvenou v dějinách, jsme přesvědčeni o tom, že nejsme stranou minulosti, ale naopak - v socialismem a republikánstvím zploštělé, společensky vyprahlé Evropě - politickou stranou 21. století.

_______________________________________________________________________________

C.a k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 10 C.a k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 10

Jsme Tradiční historickou jednotkou z Mladé Boleslavi oficiálně zaregistrovanou u Ministerstva vnitra ČR jako o. s. a zabýváme se zejména rekonstrukcemi bitev i dobového života z let 1914 - 1918. Naším stěžejním zájmem je proto neprávem opomíjená jednotka z našeho města, kde sloužili zejména naši předci, ať to byli dědové, pradědové a podobně. Tato jednotka byla z 95 % česká a velitelství pluku sídlilo v Mladé Boleslavi.

_______________________________________________________________________________

Spolek Radecký Praha Spolek Radecký Praha

O navrácení pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí se již řadu let vede seriozní odborná diskuse. Až na několik ideologických odmítnutí v ní nezazněly závažné argumenty proti nápravě. Spolek Radecký Praha jsme založili proto, abychom navázali na všechny, kdo se už tomuto tématu věnovali, a rádi bychom přispěli k udržení této debaty živé a tvůrčí. Některé z osobností, zabývajících se tímto tématem, vyslyšely naše prosby a jsou našimi vzácnými patrony.

_______________________________________________________________________________

Schützengesellschaft Neusalza-Spremberg 1714/1865 e.V. Schützengesellschaft Neusalza-Spremberg 1714/1865 e.V.

Ein Blick in die Geschichte der beiden Schützengesellschaften von Neusalza-Spremberg zeigt, dass die SG von Neusalza mit zu den ältesten der Oberlausitz zählt. Wenn auch das Dorf Spremberg (gegründet 1242) älter ist, so fanden sich in dieser Stadt Neusalza (gegründet 1670 auf Spremberger Flur) bereits am 11.Septmber 1714 „zweiundzwanzig beherzte Männer um eine Schützengesellschaft aufzurichten“. Die so aus der Bürgerschaft von Neusalza gebildete Vereinigung wurde nicht nur zu Vergnügungszwecken gegründet, sondern ihr Hauptzweck war vielmehr „die Hebung und Förderung wahren Bürgersinns und guter Sitten“. Es wurden ihr von der damaligen Herrschaft verschiedene Freiheiten und Rechte zugestanden, besonders die, sich militärisch zu organisieren und zu bewaffnen.